Rozpočty obce Chýně

Rozpočet obce Chýně na rok 2013 - Výdaje

Paragraf  Položka text  rozpočet 2013
0 8124 Splátky půjček                           433 440 Kč
1070   Rybářství     10 000,00 Kč
2212   Silnice 225 000 Kč
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 215 000 Kč
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 880 000 Kč
2310   Plán obnovy vodovodní infrstruktury 500 000 Kč
2321   odvádění a čišť. Odpadních vod 210 000 Kč
3111   Předškolní zařízení 4 630 700 Kč
3113   Základní školy 3 045 886 Kč
3314   Činnosti knihovnické 74 630 Kč
3341   Rozhlas a televize 2 000 Kč
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000 Kč
3399   Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 30 000 Kč
3421   Využití volného času dětí a mládeže 10 000 Kč
3631   Veřejné osvětlení 1 839 500 Kč
3635   Územní plánování 146 400 Kč
3721   Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 16 000 Kč
3722   Sběr a odvoz komunálních odpadů 715 400 Kč
3723   Sběr a odvoz ostatních odpadů 400 000 Kč
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 30 000 Kč
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 033 000 Kč
4319   Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím 40 000 Kč
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 111 000 Kč
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 37 000 Kč
6112   Zastupitelstva obcí 955 600 Kč
6115   Volby do zastupitelstev krajů  
6171   Činnost místní správy 3 394 000 Kč
6310   Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 50 000 Kč
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 100 000 Kč
       
   
    Výdaje celkem  19 204 556 Kč

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz