Rozpočty obce Chýně

Rozpočet Obce Chýně na rok 2013 Příjmy

Paragraf  Položka Text  rozpočet 2013 - příjmy
       
0000   1111 Daň z příjmů fyz. osob ze ZČ 3 668 600 Kč
0000   1112 Daň z příjmu fyz. osob SVČ 240 600 Kč
0000   1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 634 000 Kč
0000   1121 Daň z příjmů práv. osob  2 831 100 Kč
0000   1211 Daň z přidané hodnoty    7 746 400 Kč
0000   1340 Poplatek za likvidaci TKO 681 500 Kč
0000   1334 za odnětí půdy ze ZPF 0 Kč
0000   1341 Poplatek ze psů 77 000 Kč
0000   1343 poplatek za veřejné prostranství  5 000 Kč
0000   1345 poplatek z obytovací kapacity 3 000 Kč
0000   1347 Poplatek za provozov. VHA 0 Kč
0000   1351 Odvod z výtěžku VHA 60 000 Kč
0000   1355 odvod VHP 70 000 Kč
0000   1361 Správní poplatky 80 000 Kč
0000   1511 Daň z nemovitostí 1 617 500 Kč
0000   4112 dotace státní správa 559 000 Kč
0000   4111 dotace Volby 10 000 Kč
       
2310   Pitná voda 500 000 Kč
2321   Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly 20 000 Kč
2341   Vodní díla v zeměď. krajině  10 000 Kč
3314   Činnosti knihovnické 3 000 Kč
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000 Kč
3613   Nebytové hospodářství 21 600 Kč
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 36 256 Kč
3723   Sběr a odvoz ostatních odpadů 5 000 Kč
3725   Využívání a zneškodňování komun. Odpadů 200 000 Kč
6171   Činnost místní správy 103 000 Kč
6310   Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 10 000 Kč
    Příjmy celkem 19 204 556 Kč

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz