Projekty obce

Revitalizace areálu Višňovka

 

SEZNAM PŘÍLOH

 

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.  SITUACE

  1.  
    1. - PŘEHLEDNÁ SITUACE

    2. - SOUČASNÝ STAV

    3. - ÚVODNÍ STUDIE

    4. - KOORDINAČNÍ SITUACE

D.  DOKLADOVÁ ČÁST (1-3. paré)

E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (neobsazeno)

F.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

         F.1 – SO 01 TERÉNNÍ ÚPRAVY

                   F.1.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

         F.2 – SO 02 – SADOVÉ ÚPRAVY

                   F.2.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

                   F.2.2 – NÁVRH DŘEVIN K ODSTRANĚNÍ

                   F.2.3 – OSAZOVACÍ PLÁN

        F.3 – SO 03 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

                   F.3.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

                   F.3.2 – SITUACE KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

       F.4 – SO 04 – DROBNÁ ARCHITEKTURA A HERNÍ PRVKY

                   F.4.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

                   F.4.2 – DROBNÁ ARCHITEKTURA A HERNÍ PRVKY

G.  VÝKAZ VÝMĚR

H.  KALKULACE NÁKLADŮ

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz