Projekty obce

Etapizace projektování silnic a chodníků

26. 7. Kolaudace ulice Hájecká po rekonstrukci 

18. 7. Obnovení provozu v Hájecké ulici

WP 20160718 005

V tomto týdnu již žádné stavební práce probíhat nebudou, přesto bude ulice Hájecká ještě do konce týdne uzavřena. Je nutné dodržet technologický postup ke správnému vytvrdnutí asfaltového povrchu. Od příštího týdne bude komunikace připravena k užívání bez omezení. 

Děkujeme všem řidičům a obyvatelům v okolí za trpělivost a omlouváme se za dočasné omezení způsobené stavbou. 

 

1. 6. 2016

Uzavření průjezdu ulicí Hájecká

Dne 13. 6. 2016 bude zahájena rekonstrukce komunikace v ulici Hájecká. Cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Proto bude vybudován zpevněný trvalý povrch komunikace a upraveno okolí komunikace. V daném úseku i nadále bude provoz chodců ve vozovce. Celková doba stavebních prací nepřesáhne 4 týdny. Po tuto dobu bude komunikace zcela uzavřena a náhradní trasa povede dle přiložené mapky ulicemi Růžová - Slunečnoicová - Levandulová.

Děkujeme za pochopení

Anna Chvojková

Hajecka

 

19.4.2016

Připomínky k chodníkům na Hlavní II.

část ulice Hlavní od Obecního úřadu k rybníku Bašta

hlavni I

Děkuji všem občanům ul. Hlavní za účast na jednání 13.4.2016, kteří se seznámili a diskutovali o navrhovaném dopravním řešením a předali nám svoje podněty. Stejně jako v předchozích případech zde zveřejňuji projektový návrh a prosím o případné zaslání Vašich připomínek nejpozději do středy 27.4.2016 na email starosta@chyne.cz.

KOORDINAČNÍ SITUACE

KATASTRÁLNÍ MAPA

SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

 

 

5.11.2015

Připomínky k chodníkům na Hlavní

Hlavni

Opětovně děkuji za včerejší účast obyvatel ul. Hlavní, kteří se přišli seznámit s navrhovaným dopravním řešením a předali nám svoje podněty. Na základě diskuse zde zveřejňuji projektový návrh a prosím o případné zaslání Vašich připomínek nejpozději do středy 18.11.2015 na email starosta@chyne.cz.

KOORDINAČNÍ SITUACE

KATASTRÁLNÍ MAPA

SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

PŘÍČNÉ ŘEZY 1

PŘÍČNÉ ŘEZY 2

 

 

Vzhledem k tomu, že v nadcházejícím programovém období 2014-2020 chceme využít prostředky Strukturálních fondů a dalších dotačních titulů k opravě a rekonstrukci komunikací, potřebujeme mít projekty pro stavební povolení. Na základě výběrového řízení z ledna letošního roku projektu společnost Filip dopravní s.r.o. jednotlivé komunikace. Využíváme studie a plány z minulosti a v relativně krátkém čase chystáme dokumentace pro současné dotační tituly.

mapa silnice


Projektovou dokumentaci bychom rádi měli na všechny etapy k dispozici v první polovině roku 2016, včetně všech povolení. V letošním roce plánujeme do 15.4.2015 na kraj předložit žádost na rekonstrukci chodníků v ulici Rudenská, komunikace v ulici Hájecká a Lomená. Na podzim plánujeme předložení projektu do SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) na realizaci chodníků a revitalizace centra obce. Další etapy plánujeme na rok 2016. Velkou neznámou nám v celém přípravném období hrají i majetkové vztahy, které je zapotřebí u pozemků dořešit. Ať už se jedná o zřízení věcného břemene stavby či převod/darování pozemku obci či zajištění financování stavby vlastníkem komunikace. Současné problémy jsou jednak v ulici Hájecká, kde vlastník pozemku nesouhlasí s realizací komunikace a celý proces neúměrně natahuje. Z toho důvodu jsme přistoupili k zúžení vozovky a realizaci projektu pouze na obecním pozemku se zúžením v délce cca 15 m do jednoho pruhu (střídavý provoz). Horší je situace v ulici Okrajová, kde pozemek jde přes celou délku komunikace a není možné se mu jakkoliv vyhnout. V tomto případě jsme od realizace pro letošní rok museli ustoupit a právní cestou řešíme narovnání vlastnických vztahů a údržbu komunikace.

O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz