Odpady

Ostatní odpady - oleje, kovy, nebezpečný odpad, elektro a textil

Potravinové oleje

Použité potravinové oleje sbírejte do plastových nádob a tyto nádoby odkládejte do červencýh kontejnerů rozmístěných v obci. Oleje do kontejnerů nevylévejte! Odkladejte je do kontejnerů včetně plastových nádob.

Kovový odpad

Kovy lze odevzdávat na sběrném místě vedle hřbitova každou první sobotu v měsíci a od března do září i každou třetí sobotu v měsíci od 8:00 do 11:00.

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu probíhá na sběrném místě vedle hřbitova obvykle 2x ročně v termínech vyhlášených s dostatečným předstihem OÚ Chýně. Občané s trvalým bydlištěm v Chýni mohou nebezpečný odpad také odevzdávat zdarma ve firmě TOP Umwelt, U Sušičky 674 (při silnici z Chýně na Jeneč, mapa, webové stránky).

Elektroodpad

Podobně jako velkoobjemový odpad a kovové odpady mohou občané Chýně odkládat také elektroodpad (tj. vysloužilé spotřebiče) každou první sobotu v měsíci a od března do září i každou třetí sobotu v měsíci od 8:00 do 11:00 na sběrném místě vedle hřbitova. Mezi elektroodpad patří např.:

  • malé domácí spotřebiče - lednice, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, televizory, radia apod.
  • zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení - PC, notebooky, tiskárny, telefony apod.
  • spotřebitelská zařízení - videokamery, magnetofony, vrtačky, pily apod.
  • zařízení pro zahrady - nástroje pro sečení a jiné zahradnické činnosti, zařízení pro postřik apod.
  • hračky a vybavení pro volný čas
  • hudební nástroje

Drobná elektrozařízení

Drobné elektrospotřebiče, žárovky, zářivky atp. je možné odevzdávat do schránky umístěné za vstupními dveřmi budovy obecního úřadu. Schránka je přístupná vždy během úředních hodin OÚ a často také mimo tyto hodiny.

Textil

Textil je možno odevzdávat do blých kontejnerů rozmístěných v obci na stanovištích kontejnerů. Svoz probíhá jednou týdně. Sběr a svoz textilu zajišťuje Nadace SOVA ve spolupráci s firmou Textil Eco.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz