Odpady

Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu probíhá každou středu, obvykle v ranních hodinách. Pro sběr komunálního odpadu lze použít popelnice o objemu 120 nebo 240 l, případně, obvykle u bytových domů, kontejner o objemu 1100 l.

Poplatek za vyvezení jedné popelnice je následující:

popelnice 120 l: 90 Kč

popelnice 240 l: 180 Kč

kontejner 1100 l: 600 Kč

Zároveň má každý občan s trvalým pobytem v Chýni nárok na příspěvek na úhradu plateb za nakládání s komunálním odpadem ve výši 250 Kč ročně. Přidělování příspěvku se řídí těmito Zásadami obce.

Zájemci o využívání systému svozu odpadů v Chýni se do systému zapojují formou jednorázové registrace. Při registraci podepíše zástupce nemovitosti Smlouvu o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a vyplní registrační formulář, na jehož základě obdrží samolepku s čárovým kódem, kterou umístí na svozovou nádobu. Platba za svoz probíhá formou předplatného na "odpadový účet" uživatele systému, ze kterého je pak při každém svozu odečtena příslušná částka.

Platbu na odpadový účet je možné provést hotově v úředních hodinách na obecním úřadě, nebo převodem na bankovní účet obce 4422442288/2010. Variabilním symbolem platby je číslo popelnice tak, jak je uvedeno ve smlouvě, tedy je desetimístné číslo složené z předčíslí 3722 a z šestimístného čísla čárového čárového kódu popelnice. Je-li tedy číslo čárového kódu např. 008401, je variabilní symbol 3722008401. Je-li na jednu smlouvu registrováno více popelnic, lze jako variabilní symbol použít libovolnou z registrovaných popelnic.

Více informací o systému svozu odpadů lze nalézt v těchto dokumentech:

- informační leták k novému systému svozu odpadů

- prezentace nového systému svozu odpadů

- nový systém svozu odpadů - otázky a odpovědi

 

Dokumenty ke stažení:

- smlouva o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem v obci Chýně včetně příloh, především formuláře Identifikace uživatele systému

- návod k vyplnění formuláře Identifikace uživatele systému

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz