Odpady

Papír, plasty, sklo

Papír, plasty a sklo (bílé nebo barevné) je možné vhazovat do barevných kontejnerů rozmístěných v obci. Svoz jednotlivých kontejnerů probíhá takto:

Plasty (žluté kontejnery): každé pondělí a čtvrtek

Papír (modré kontejnery): každý čtvrtek

Sklo (zelené kontejnery): podle potřeby, obvykle jednou za měsíc

Následující tabulka shrnuje, co do jednotlivých kontejnerů patří a co ne:

Ano

Ne

  Papír

noviny, časopisy, reklamní letáky  
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
kancelářský papír uhlový a voskovaný papír
knihy, sešity použité hygienické potřeby
krabice, lepenky, kartóny
papírové obaly

    Plasty

sešlápnuté PET lahve novodurové trubky
kelímky, sáčky, fólie PVC
výrobky a obaly z plastů obaly od nebezpečných látek (oleje, chemikálie, barvy...)
polystyren molitan
nápojové kartony (TetraPak) laminát
výrobky z pryže znečištěné obaly (zeminou, olejem, zbytky jídla...)

  Sklo

láhve od nápojů keramika, porcelán
skleněné nádoby zrcadla
tabulové sklo drátěné sklo
autoskla

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz