Odpady

Bioodpad

Svoz bioodpadu zajišťuje obec Chýně s frekvencí 1x za dva týdny zdarma pro všechny nemovitosti, které si zaregistrovaly svozovou nádobu na bioodpad v rámci registrace do systému svozu odpadů v Chýni.  Svoz probíhá každý lichý týden ve čtvrtek.

Je možné požádat o svoz bioodpadu 1x za týden. Cena za takovéto navýšení frekvence svozu je stanovena takto:

- nádoba o objemu 140 l: 1330 Kč za sezónu březen - listopad r. 2018

- nádoba o objemu 240 l: 1710 Kč za sezónu březen - listopad r. 2018

Týdenní svoz bioodpadu si lze objednat a zaplatit na obecním úřadě. Při registraci obdrží každý zájemce samolepku k vylepení na svozovou nádobu.

Důrazně žádáme všechny občany, aby využívali obecní systém svozu bioodpadu a nevyváželi bioodpad na nezastavěné pozemky nebo pole.

Co patří do bioodpadu?

Z domácností:

 • zbytky jídla krom masa a tekutých zbytků (omáčky, polévky)
 • skořápky vajec a ořechů
 • potraviny s prošlou trvanlivostí - bez obalu
 • slupky z ovoce a zeleniny
 • jádřince, pecky z ovoce
 • listy a nať ze zeleniny
 • odpad ze zeleně v domácnosti
 • zbytky pečiva a obilnin
 • kávový odpad včetně filtrů
 • čajový odpad včetně čajových sáčků
 • papírové kapesníky a ubrousky

Z hospodářství a ze zahrady:

 • produkty zemědělství a zahrádkaření
 • exkrementy domácích býložravých zvířat
 • travní hmota
 • plevel
 • košťály i celé rostliny
 • seno
 • sláma
 • podestýlka
 • hnůj z chovných zvířet
 • slepičí trus
 • listí
 • hobliny
 • jemné nebo nadrcené větve a dřevo
 • popel ze dřeva

Do bioodpadu nepatří:

 • papír, lepenka
 • velkoobjemový odpad z přírodních materiálů
 • textil
 • nebezpečně kontaminované produkty
 • uhynulá zvířata
 • tekuté a silně mastné potraviny
 • obaly od potravin

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz