Odpady

Kam s odpadem v Chýni - přehledné shrnutí


Druh odpadu

Místo pro ukládání

Termín svozu / hodiny pro uložení odpadu

Poplatek pro občany

papír

do modrých kontejnerů rozmístěných v obci

každé úterý a pátek / NON STOP

 

ZDARMA 

do Myslivny (nad hřbitovem)

08:00 – 11:00 hod

březen - říjen 1 a 3 sobota v měsíci;

od listopadu do února 1. sobota v měsíci

ZDARMA 

plasty

do žlutých kontejnerů rozmístěných v obci

každé pondělí a čtvrtek / NON STOP

ZDARMA

 

bioodpad

do vlastní bionádoby

každý čtvrtek

svoz každý lichý týden ZDARMA, doplatek za svoz každý týden 1700 Kč za nádobu 120 l, 2125 Kč za nádobu o objemu 240 l

velkoobjemový odpad

do Myslivny  (nad hřbitovem)

08:00 – 11:00 hod

březen - říjen 1 a 3 sobota v měsíci;

od listopadu do února1. sobota v měsíci

ZDARMA 

železo, kovy

do Myslivny  (nad hřbitovem)

08:00 – 11:00 hod

březen - říjen 1 a 3 sobota v měsíci;

od listopadu do února 1. sobota v měsíci

ZDARMA 

jedlé oleje

do červených popelnic rozmístěných po obci

dle potřeby / NON STOP

ZDARMA 

nebezpečný odpad

 

do Myslivny (nad hřbitovem)

1x ročně dle termínu vyhlášeného OÚ Chýně

ZDARMA

 

TOP Umwelt

U Sušičky 674

Po - Pá 7:00 - 15:00

So 9:00 - 12:00

ZDARMA pro občany Chýně

elektroodpad

do Myslivny  (nad hřbitovem)

08:00 – 11:00 hod

březen - říjen 1 a 3 sobota v měsíci;

od listopadu do února 1. sobota v měsíci

ZDARMA 

drobné elektro (telefony, apod.)

Na OÚ do vyhrazených boxů

dle potřeby / v době úředních hodin OÚ

ZDARMA 

sklo

do zelených kontejnerů rozmístěných v obci

1x měsíčně / NON STOP (ale pokud možno v denních hodinách - ukládání skla je hlučné)

ZDARMA 

směsný odpad

do popelnice nebo kontejneru pořízených uživatelem

každou středu

Rodinné domy 90,- Kč/popelnice 120 l,

nebo popelnice 240 l/180,- Kč

pro bytové domy 600,- Kč/kontejner

úsporné žárovky, zářivky

Na OÚ do vyhrazených boxů

V době úředních hodin OÚ

ZDARMA

 

baterie

Na OÚ do vyhrazených boxů

V době úředních hodin OÚ

ZDARMA

textil

vyhrazené kontejnery na stanovištích kontejnerů pro tříděný odpad

dle potřeby / NON STOP

ZDARMA

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz