Nové odběrné místo v Hostivici

Vážení spoluobčané,

na základě obdržené informace si Vám dovolujeme sdělit, že počínaje úterým 17. listopadu 2020 (i přes Státní svátek!), a to do konce tohoto roku -vždy každý všední den od 9 do 12 hodin na Husově náměstí v Hostivici -mezi kostelem a poliklinikou Sv. Jakuba, bude v provozu drive-in odběrné místo na test COVID-19.

Na testy již tedy nemusíte do Kladna či Prahy, ale do Hostivice. Odběry realizuje akreditovaná laboratoř.

 

Databáze dobrovolníků

Vážení spoluobčané,

na základě žádosti Středočeského kraje přeposíláme informaci k možnosti přihlášení se jako dobrovolník.

Vážení,

oslovujeme Vás s žádostí o spolupráci při přípravě na zhoršující se epidemiologickou situaci a její dopady na zařízení sociálních služeb v podobě náhlého nedostatku personálu.

Již v minulosti se ukázala jako přínosná spolupráce se studenty oboru sociální práce a pečovatelské činnosti, kteří se zapojili v době nouzového stavu do činností zařízení sociálních služeb, nebo dalšími brigádníky a dobrovolníky (dále jen možný pomáhající). Rádi bychom sestavili databázi těchto možných pomáhajících, které bychom mohli s jejich souhlasem oslovit v případě akutního nedostatku personálu u některého z poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji a reagovat tak pružně na vzniklé situace.

Nejde v tuto chvíli o závazek možného pomáhajícího, ten bude záviset na dalším jednání a aktuální situaci, cílem je vytvořit seznam, který budeme v případě potřeby využívat a možné pomáhající koordinovat a s poskytovateli propojovat.

Jedná se nám v tomto případě především o pomáhající s místem pobytu ve Středočeském kraji.

V tuto chvíli bychom Vás chtěli požádat o zprostředkování kontaktů možným pomáhajícím, kteří by se zapsali do této databáze.

Registrace do databáze se provádí zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXbjg9T1JKbLpz84vuF6B2zQEJpD31E6p-Hp6TEhbJ2MMvZA/viewform

V případě dotazů se prosím obracejte na Bc. Nelu Schülerovou, schulerova@kr-s.cz<;mailto:schulerova@kr-s.cz>;, tel.: 257 280 866 (telefon může být přesměrován a spojení může trvat déle) nebo Bc. Ondřeje Vondrušku, vondruska@kr-s.cz<;mailto:vondruska@kr-s.cz>;, tel.: 257 280 675, mobil: 606 739 357.

Děkujeme za vstřícnost a ochotu ke spolupráce.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Aktuální informace ke COVID 19 v Chýni

K dnešnímu dni jsme od KHS obdrželi informaci o 30 aktivních případech onemocnění COVID 19 v Chýni. Oproti minulému týdnu se jedná o zdvojnásobení počtu nakažených.  V této souvislosti proto shrnujeme nejdůležitější informace:

  • hřiště u základní školy Bolzanova 800 je uzavřené - nepřelézejte zbytečně plot, zamčené je to z důvodu uzavření škol! Prostor je monitorován kamerou a nyní již nekompromisně budeme přistupovat k hlášení na PČR.
  • stejně tak je do odvolání uzavřena sportovní hala v Chýni
  • tento týden je omezen provoz mateřské školy Chýně z důvodu výskytu COVID-19 
  • na základě usnesení Vlády ČR č. 994 ze dne 8.10.2020 se omezují úřední hodiny na obecním úřadě s platností od 12.10.2020 do ukončení nařízení takto:
    pondělí a středa: 7:00 - 9:00 a 15:00-18:00. Prosíme o respektování nastavených provozních opatření. V podatelně lze učinit všechna podání a funguje služba Czech point. Pro jednání s ostatními pracovišti, prosím, používejte především telefonní a mailovou komunikaci. Děkujeme za pochopení.
  • Pošta Partner funguje zatím bez omezení, ale žádáme všechny občany o slušnost a ohleduplnost!!! Opakujeme, že Pošta Partner není Česká pošta a nedoručuje Vaše zásilky, takže si ušetřete hlasivky! V tomto týdnu budou u úřadu instalovány Z-Boxy pro možnost vyzvednutí zásilek 24/7. Vzhledem k průměru 90 balíkům na poště denně, budeme rádi pokud využijete této nové služby. 
  • senioři si nadále mohou objednat odvoz k lékaři, pro léky či nákup na tel. č. 3111 670 595 za poplatek 50 Kč
Zároveň jsme o víkendu museli řešit několik případů porušování vládních nařízení. Opakovaně vyzýváme k dodržování nařízení vlády, zejména nošení ochranných prostředků a dodržování velikosti skupin třeba na sportovištích a hřištích, nechceme zavírat dětská hřiště.

Vláda vyhlásila nouzový stav


Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného

partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,

2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek;

II. omezuje
1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že
a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,
c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů,

d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,

3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,

4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje
na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

Distribuce dezinfekce III.vlna

Vážení spoluobčané,
pro osoby z ohrožených skupin (senioři, nemocní, domácnosti žijící se seniory apod.), případně i další zájemce, máme ještě několik litrů dezinfekce AntiCovid. K vyzvednutí kdykoliv v úředních hodinách např. zítra od 8-12 a 13-18 na obecním úřadě.
Anna Chvojková

Dávkování chlóru

Aktualizováno 6.4.2020

Vážení spoluobčané,

s účinností od 3.4.2020 bylo sníženo dávkování chlorňanu na 0,14ml/l, čímž jsme se přiblížili na původní hodnoty. Přílohou je i včerejší výřez snímku z monitoringu VDJ Chýně – dávkování.

chlornan1

Anna Chvojková 

Vážení spoluobčané,

v současné době je zvýšené dávkování chlóru v souvislosti s COVID-19 pro eliminaci přenosu nákazy. Přesné vyjádření provozovatele:

1VHS Cov

Jakmile opatření spojená s nouzovým stavem přestanou platit vrátíme dávkování do plánovaného/projektovaného stavu.

Pro pití doporučujeme vodu převařit.

Přejeme příjemný den a spolu to zvládneme!

OU

Akce dezinfekce pokračuje

3.4.2020

Zítra nám dorazí další várka objednané dezinfekce AntiCovid, tentokrát z Čepra aneb bojovka pokračuje :). Zájemci, kteří nebyli zastiženi v první vlně a obyvatelé bytových domů Ecksteinova, Příhodova a Premonstrátů si ji mohou přijít vyzvednout zítra 4. 4. 2020 mezi 12-18 h před obecní úřad Hlavní 200, stačí občanka. Následně pak v úřední hodiny úřadu. Případně, pokud Vám to zdravotní stav neumožňuje, můžete napsat na mail ou@chyne.cz a v průběhu příštího týdne Vám ji dovezeme.

Děkuji za spolupráci a za pomoc 

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz