Akce dezinfekce pokračuje

3.4.2020

Zítra nám dorazí další várka objednané dezinfekce AntiCovid, tentokrát z Čepra aneb bojovka pokračuje :). Zájemci, kteří nebyli zastiženi v první vlně a obyvatelé bytových domů Ecksteinova, Příhodova a Premonstrátů si ji mohou přijít vyzvednout zítra 4. 4. 2020 mezi 12-18 h před obecní úřad Hlavní 200, stačí občanka. Následně pak v úřední hodiny úřadu. Případně, pokud Vám to zdravotní stav neumožňuje, můžete napsat na mail ou@chyne.cz a v průběhu příštího týdne Vám ji dovezeme.

Děkuji za spolupráci a za pomoc 

Anna Chvojková

Aplikace dezinfekce na veřejném prostranství

Dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem k vývoji situace kolem koronovirové nákazy jsme přistoupili, v intenzivnější míře než v předchozích dnech, k pravidelné dezinfekci veřejných prostraství přípravkem Anti-Covid. Jedná se především o autobusové zastávky a odpadkové koše, ale i lavičky a dětská hřiště.

IMG 20200326 WA0007

IMG 20200326 WA0007

Prodloužení termínu omezení volného pohybu osob a úprava doby pro nákupy seniorů

Omezení volného pohybu
S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.

2. S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
 
Úprava doby pro nákupy seniorů
1. Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou
  • osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
  • - osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a
  • majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
2. Všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, se nařizuje, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 25. března 2020.

Chování v době karantény

Izolace nebo karanténa?

Podrobný leták SZÚ

Izolace karantena

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na odpad.

V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí karanténě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce). Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování nebezpečného odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i pro ostatní občany. Způsob by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdravé (OOVZ). Jde např. o omezení přístupu ke sběrným nádobám za účelem nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic jinými osobami, přebírání odpadu apod. V případě zvýšeného výskytu kontaminovaného odpadu v jedné lokalitě je možno přijmout další opatření jako je např. oddělený sběr a svoz apod. WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že tento odpad nebude odstraněn uložením na skládku.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

  • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
  • Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.
Další informace najdete přímo na stránkách SZU: 

Dávkování chlóru

Vážení spoluobčané,

v současné době je zvýšené dávkování chlóru v souvislosti s COVID-19 pro eliminaci přenosu nákazy. Přesné vyjádření provozovatele:

1VHS Cov

Jakmile opatření spojená s nouzovým stavem přestanou platit vrátíme dávkování do plánovaného/projektovaného stavu.

Pro pití doporučujeme vodu převařit.

Přejeme příjemný den a spolu to zvládneme!

OU

Registrace - roušky

Aktualizováno 23.3.2020

Pokud máte nadále nemáte roušku nebo potřebujete náhradní na výmenu, můžete napsat na mail ou@chyne.cz, předmět "Rouška", napište nám jméno a adresu a my Vám ji dodáme, jakmile bude našita. Upozorňujeme na nutnost označení/nalezení domu či bytu a označení zvonku, případně schránky.

Spolu to zvládneme

Anna Chvojková

 

Vážení spoluobčané,

v Chýni vznikla iniciativa dobrovolníků šijící jednorázové roušky. Vzhledem k potřebnosti bychom tyto rádi distribuovali mezi nejvíc ohrožené skupiny obyvatel i všem, kteří mají zájem chránit svou rodinu i své blízké. Zatím máme k dispozici omezené množství. Nabízíme možnost registrace a ve chvíli, kdy budou k dispozici Vám budou do poštovní schránky doručeny.

POZASTAVENO - Dostali jsme se na 1100ks požadovaných roušek! Vzhledem k tomu, že šíji dobrovolníci a nadšenci Chýně (cca 120ks/denně), není v reálných možnostech uspokojit všechny. Zároveň prosíme, pokud už jste roušku získali jinou cestou dejte nám vědět! Může posloužit potřebným. 

 

 

Omezení otevírací doby Pošty Partner

Vážení spoluobčané,

na základě včerejšího rozhodnutí Pošty je i naše pobočka pošty Partner uzavřena od 16:00. Nová otevírací doba je:

POŠTA PARTNER CHÝNĚ
Pondělí 13.00 - 16.00
Úterý 8.00 - 11.00
Středa 8.00 - 11.00
Čtvrtek 13.00 -16.00
Pátek 07.00 - 10.00

Děkujeme za pochopení OU

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz