Krizová opatření od 1.3.2021

27. 2. 2021

 

Vážení spoluobčané,

včera ve večerních hodinách na mimořádném jednání vlády bylo rozhodnuto o vyhlášení nového nouzového stavu a přijatá krizová opatření. Souhrn opatření uvádíme níže v textu a zároveň přikládáme zveřejněné vzory čestných prohlášení pro možnost cesty do zaměstnání a výjezdu mimo okres Praha - západ. Ze zatím dostupných zdrojů bude pro prokázání bydliště zapotřebí pro osoby s trvalým pobytem v Chýni občanský průkaz, osoby bez trvalého pobytu mající v Chýni bydliště čestné prohlášení a prokázat výpisem doručované korespondence (výpisy z bank, účty za energie, …) či prohlášením souseda.

Nová omezení účinná od 1. 3.
omezení pohybu: možný jen v rámci okresu, vycházky a sport pouze v obci, venčení psů v noci do 500 metrů od domova

výjimky: práce, nutné cesty k lékaři nebo kvůli péči o blízké

školy: uzavření MŠ, dětských skupin a zbývajících tříd ZŠ

výjimka: školy při zdravotnických zařízeních pro děti zdravotníků

maloobchod: redukce výjimek o polovinu, uzavření například galanterií, papírnictví, prodejen dětské obuvi, prodejen zbraní a střeliva a podobně

ochrana dýchacích cest: v zastavěném území venku vždy povinná alespoň chirurgická rouška, tj. jakmile v Chýni vyjdete z domu, musíte mít nasazenou ochranu dýchacích cest, mimo zastavěné území při setkání dvou osob (na méně než dva metry)

v MHD nebo obchodech povinné respirátory, nelze je již nahradit dvěma rouškami

karanténa a izolace: prodloužení z 10 na 14 dní

omezení setkávání na osoby ze společné domácnosti

Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března 

  • vzor čestného prohlášení v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word

Usnesení vlády č. 196 Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů (Důvody pro vyhášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace)

Usnesení vlády č. 197 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února

Usnesení vlády č. 198 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února

Usnesení vlády č. 199 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (odůvodnění usnesení č. 199)

Usnesení vlády č. 200 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března

Usnesení vlády č. 201 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 201)

Usnesení vlády č. 202  Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 202)

Usnesení vlády č. 203  Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech (odůvodnění usnesení č. 203)

Usnesení vlády č. 204 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února

Usnesení vlády č. 205 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury (odůvodnění usnesení č. 205)

Usnesení vlády č. 206  Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách (odůvodnění usnesení č. 206)

Usnesení vlády č. 207 Krizové opatření o provozu krematorií (odůvodnění usnesení č. 207)

Usnesení vlády č. 208 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek (odůvodnění usnesení č. 208)

Usnesení vlády č. 209 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma (odůvodnění usnesení č. 209)

Usnesení vlády č. 210  Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR (odůvodnění usnesení č. 210)

Usnesení vlády č. 211 Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 211)

Usnesení vlády č. 212 Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března (odůvodnění usnesení č. 212)

Usnesení vlády č. 213 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády č. 214 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády č. 215  Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem
(odůvodnění usnesení č. 215)

Zdroj zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26--unora-2021-186956/

Prosíme sledujte sdělovací prostředky před opuštěním Vašeho bydliště.

S přáním pokud možno příjemného víkendu

Anna Chvojková

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz