Distribuce dezinfekce III.vlna

Vážení spoluobčané,
pro osoby z ohrožených skupin (senioři, nemocní, domácnosti žijící se seniory apod.), případně i další zájemce, máme ještě několik litrů dezinfekce AntiCovid. K vyzvednutí kdykoliv v úředních hodinách např. zítra od 8-12 a 13-18 na obecním úřadě.
Anna Chvojková

Dávkování chlóru

Aktualizováno 6.4.2020

Vážení spoluobčané,

s účinností od 3.4.2020 bylo sníženo dávkování chlorňanu na 0,14ml/l, čímž jsme se přiblížili na původní hodnoty. Přílohou je i včerejší výřez snímku z monitoringu VDJ Chýně – dávkování.

chlornan1

Anna Chvojková 

Vážení spoluobčané,

v současné době je zvýšené dávkování chlóru v souvislosti s COVID-19 pro eliminaci přenosu nákazy. Přesné vyjádření provozovatele:

1VHS Cov

Jakmile opatření spojená s nouzovým stavem přestanou platit vrátíme dávkování do plánovaného/projektovaného stavu.

Pro pití doporučujeme vodu převařit.

Přejeme příjemný den a spolu to zvládneme!

OU

Akce dezinfekce pokračuje

3.4.2020

Zítra nám dorazí další várka objednané dezinfekce AntiCovid, tentokrát z Čepra aneb bojovka pokračuje :). Zájemci, kteří nebyli zastiženi v první vlně a obyvatelé bytových domů Ecksteinova, Příhodova a Premonstrátů si ji mohou přijít vyzvednout zítra 4. 4. 2020 mezi 12-18 h před obecní úřad Hlavní 200, stačí občanka. Následně pak v úřední hodiny úřadu. Případně, pokud Vám to zdravotní stav neumožňuje, můžete napsat na mail ou@chyne.cz a v průběhu příštího týdne Vám ji dovezeme.

Děkuji za spolupráci a za pomoc 

Anna Chvojková

Aplikace dezinfekce na veřejném prostranství

Dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem k vývoji situace kolem koronovirové nákazy jsme přistoupili, v intenzivnější míře než v předchozích dnech, k pravidelné dezinfekci veřejných prostraství přípravkem Anti-Covid. Jedná se především o autobusové zastávky a odpadkové koše, ale i lavičky a dětská hřiště.

IMG 20200326 WA0007

IMG 20200326 WA0007

Prodloužení termínu omezení volného pohybu osob a úprava doby pro nákupy seniorů

Omezení volného pohybu
S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.

2. S účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
 
Úprava doby pro nákupy seniorů
1. Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou
  • osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
  • - osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a
  • majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
2. Všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, se nařizuje, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 25. března 2020.

Chování v době karantény

Izolace nebo karanténa?

Podrobný leták SZÚ

Izolace karantena

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na odpad.

V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí karanténě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce). Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování nebezpečného odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i pro ostatní občany. Způsob by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdravé (OOVZ). Jde např. o omezení přístupu ke sběrným nádobám za účelem nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic jinými osobami, přebírání odpadu apod. V případě zvýšeného výskytu kontaminovaného odpadu v jedné lokalitě je možno přijmout další opatření jako je např. oddělený sběr a svoz apod. WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že tento odpad nebude odstraněn uložením na skládku.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

  • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
  • Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.
Další informace najdete přímo na stránkách SZU: 

Registrace - roušky

Aktualizováno 23.3.2020

Pokud máte nadále nemáte roušku nebo potřebujete náhradní na výmenu, můžete napsat na mail ou@chyne.cz, předmět "Rouška", napište nám jméno a adresu a my Vám ji dodáme, jakmile bude našita. Upozorňujeme na nutnost označení/nalezení domu či bytu a označení zvonku, případně schránky.

Spolu to zvládneme

Anna Chvojková

 

Vážení spoluobčané,

v Chýni vznikla iniciativa dobrovolníků šijící jednorázové roušky. Vzhledem k potřebnosti bychom tyto rádi distribuovali mezi nejvíc ohrožené skupiny obyvatel i všem, kteří mají zájem chránit svou rodinu i své blízké. Zatím máme k dispozici omezené množství. Nabízíme možnost registrace a ve chvíli, kdy budou k dispozici Vám budou do poštovní schránky doručeny.

POZASTAVENO - Dostali jsme se na 1100ks požadovaných roušek! Vzhledem k tomu, že šíji dobrovolníci a nadšenci Chýně (cca 120ks/denně), není v reálných možnostech uspokojit všechny. Zároveň prosíme, pokud už jste roušku získali jinou cestou dejte nám vědět! Může posloužit potřebným. 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz