V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Havárie vody Ke Skále

Upozorňujeme občany, že dojde k uzavření vody v křižovatkách Rudenská/Ke Skále/Sportovní/Dlouhá. Pracuje se na opravě prasklého vodovodního potrubí.

Knihova

Upozorňujeme občany, že z důvodu nemoci bude knihovna pravděpodobně uzavřena do příštího úterý. O změně vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Svoz bioodpadu

První svoz bioodpadu proběhne 15. 3. 2018. Následně bude probíhat každý lichý týden vždy ve čtvrtek až do konce listopadu.

Obecní úřad

Zasedání zastupitelstva

Srdečně zveme občany na dnešní veřejné zasedání zastupitelstva do auly nové ZŠ, od 18.00.

Bezpečnostní analýza obce

V předminulém týdnu jsme vás prostřednictvím našich webových a facebookových stránek poprosili o vyplnění ankety týkající se bezpečnosti v obci a vašeho názoru na kamerový systém.

Aby naše informace byly kompletní a ucelené, rádi bychom se s Vámi podělili také o bezpečnostní analýzu Policie České republiky. Analýza je zpracována pro rok 2016 a 2017.

Kriminalita - trestné činy (přečiny i zločiny)

Rok

Celkem

Proti rodině a dětem

Pořádkové

Majetková

2016

19

3

5

11

2017

11

2

1

8

Dále bylo v roce 2016 spácháno celkem 50 přestupků, z toho 46 proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2017 se počet přestupků snížil na 44 a z toho 16 přestupků způsobili neukáznění řidiči. Za obě analyzovaná období zůstalo celkem 37 čísel jednacích, kdy policie věc šetří, ale není zjištěno žádné protiprávní jednání.

Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, obec rozhodně využije bezpečnostní prvky zajišťující ostrahu veřejných prostor. Tyto budou pomáhat právě budované obecní policii v zajištění pořádku. Vedení obce zažádalo o dotaci pokrývající 90% nákladů, což je neobvykle vysoký díl a tedy výrazné ušetření obecních financí.

Do naší obecní ankety se zapojilo 154 obyvatel Chýně. Na základě dotazníku bylo vytipováno několik lokalit, které jsou občany vnímány jako nejvíce problematické. Teď již k vyhodnocení samotné ankety.

57,3 % z dotázaných obyvatel obce zcela souhlasí s monitorováním veřejných prostranství. 30 % z dotázaných souhlasí s výhradami. Pokud jde o lokalitu, kterou vnímají dotazovaní jako tu, kde se nejčastěji děje protiprávní jednání, pak byla nejvíce označována ulice Ke Skále, na druhém místě Okružní a v těsném závěsu ulice Ecksteinova.

Dle ankety se protiprávního jednání na území naší obce dopouští nejvíce řidiči. Krizová je především rychlost v ulicích Ke Skále a Rudenská. Dále pak parkování v ulicích. Explicitně jsou zmiňovány: Okružní, Borová a U Dráhy. Jako další se umístili pejskaři – především, tedy volně pobíhající psi a neodklízení exkrementů.

Získaná data jsou velmi zásadní pro další plánování preventivních opatření, a pak jsou také důležitou zpětnou vazbou na opatření již učiněná.

Anketa Bezpečnost 1
Anketa Bezpečnost 2Anketa Bezpečnost 3Anketa Bezpečnost 4

Velice děkujeme všem, kteří se na vyplnění ankety podíleli a věnovali pár minut svého času zamyšlení nad bezpečností v naší obci.

Otevírací časy pošty

POŠTA CHÝNĚ, Hlavní 200, 253 03
tel.: 725 553 727

 

PO    8  - 18

ÚT    8 - 18

ST    8 -  18

ČT  14 - 19

PÁ    7 - 13

Čistička odpadních vod

Chýně přes víkend zažila krizovou situaci v důsledku ucpané čističky odpadných vod. Na obrázcích je vidět, kvůli čemu došlo k situaci, kdy splašky tekly na povrch. Do záchodů nepatří plenky, pevné předměty, jídlo, veškeré dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky a všechno to, co je na obrázcích. Vše toto se zachytí v čističce a způsobí menší či větší katastrofu a nezřídka shoření motoru čerpadla. Výměna a oprava poničeného zařízení jde do stovek tisíc. Snad tyto obrázky přesvědčí naše obyvatele, že do toalet patří pouze toaletní papír a tělesný odpad. Nic jiného.

 

.kanal 1

kanal 3

kanal 2

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz