V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Bezpečnostní analýza obce

V předminulém týdnu jsme vás prostřednictvím našich webových a facebookových stránek poprosili o vyplnění ankety týkající se bezpečnosti v obci a vašeho názoru na kamerový systém.

Aby naše informace byly kompletní a ucelené, rádi bychom se s Vámi podělili také o bezpečnostní analýzu Policie České republiky. Analýza je zpracována pro rok 2016 a 2017.

Kriminalita - trestné činy (přečiny i zločiny)

Rok

Celkem

Proti rodině a dětem

Pořádkové

Majetková

2016

19

3

5

11

2017

11

2

1

8

Dále bylo v roce 2016 spácháno celkem 50 přestupků, z toho 46 proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2017 se počet přestupků snížil na 44 a z toho 16 přestupků způsobili neukáznění řidiči. Za obě analyzovaná období zůstalo celkem 37 čísel jednacích, kdy policie věc šetří, ale není zjištěno žádné protiprávní jednání.

Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, obec rozhodně využije bezpečnostní prvky zajišťující ostrahu veřejných prostor. Tyto budou pomáhat právě budované obecní policii v zajištění pořádku. Vedení obce zažádalo o dotaci pokrývající 90% nákladů, což je neobvykle vysoký díl a tedy výrazné ušetření obecních financí.

Do naší obecní ankety se zapojilo 154 obyvatel Chýně. Na základě dotazníku bylo vytipováno několik lokalit, které jsou občany vnímány jako nejvíce problematické. Teď již k vyhodnocení samotné ankety.

57,3 % z dotázaných obyvatel obce zcela souhlasí s monitorováním veřejných prostranství. 30 % z dotázaných souhlasí s výhradami. Pokud jde o lokalitu, kterou vnímají dotazovaní jako tu, kde se nejčastěji děje protiprávní jednání, pak byla nejvíce označována ulice Ke Skále, na druhém místě Okružní a v těsném závěsu ulice Ecksteinova.

Dle ankety se protiprávního jednání na území naší obce dopouští nejvíce řidiči. Krizová je především rychlost v ulicích Ke Skále a Rudenská. Dále pak parkování v ulicích. Explicitně jsou zmiňovány: Okružní, Borová a U Dráhy. Jako další se umístili pejskaři – především, tedy volně pobíhající psi a neodklízení exkrementů.

Získaná data jsou velmi zásadní pro další plánování preventivních opatření, a pak jsou také důležitou zpětnou vazbou na opatření již učiněná.

Anketa Bezpečnost 1
Anketa Bezpečnost 2Anketa Bezpečnost 3Anketa Bezpečnost 4

Velice děkujeme všem, kteří se na vyplnění ankety podíleli a věnovali pár minut svého času zamyšlení nad bezpečností v naší obci.

Otevírací časy pošty

POŠTA CHÝNĚ, Hlavní 200, 253 03
tel.: 725 553 727

 

PO    8  - 18

ÚT    8 - 18

ST    8 -  18

ČT  14 - 19

PÁ    7 - 13

Čistička odpadních vod

Chýně přes víkend zažila krizovou situaci v důsledku ucpané čističky odpadných vod. Na obrázcích je vidět, kvůli čemu došlo k situaci, kdy splašky tekly na povrch. Do záchodů nepatří plenky, pevné předměty, jídlo, veškeré dámské hygienické potřeby, vlhčené ubrousky a všechno to, co je na obrázcích. Vše toto se zachytí v čističce a způsobí menší či větší katastrofu a nezřídka shoření motoru čerpadla. Výměna a oprava poničeného zařízení jde do stovek tisíc. Snad tyto obrázky přesvědčí naše obyvatele, že do toalet patří pouze toaletní papír a tělesný odpad. Nic jiného.

 

.kanal 1

kanal 3

kanal 2

Tající led

Varování pro obyvatele - nevstupujte na žádný z rybníků, hrozí proboření !! 

Otevření pošty

Chýně dnes v 9.00 zahájila provoz vlastní pošty. Během první půl hodiny provedla 24 transakcí a tvoří se nám už i fronty, jak je vidět na fotografii.

Na poště můžete platit kartou přes terminály Poštovní spořitelny a ČSOB, což usnadní přebírání dobírek. PSČ pošty je 253 03, avšak všechny zásilky adresované do Chýně už budou ukládány a k vyzvednutí u nás. Posta

Ordinace k pronájmu

Vážení občané, 
vzhledem k uvolnění 2 ordinací, včetně sesteren a společné čekárny v nově vznikající poliklinice, vyzýváme lékaře, kteří by měli zájem provozovat lékařskou praxi v naší obci, aby kontaktovali paní místostarostku místostarosta@chyne.cz či paní starostku  starosta@chyne.cz. ; Obě poskytnou případné podrobné informace o možnosti pronájmu aktuálně uvolněných ordinací. 
Zároveň nabízíme možnost provozovat Výdejnu léků ve stejném místě, zájemci obdrží informace taktéž na úřadě.Ordinace

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz