V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Chodník podél ulice Hlavní – etapa II.

V posledních týdnech jsme měli možnost sledovat rekonstrukci chodníku v ulici Hlavní, podél silnice III. třídy III/00518, která je navržena od budovy obecního úřadu severním směrem na okraj obce, tedy ve směru do Hostivic.

Stavba je kompletně projektována dle zásad bezbariérového užívání. Rekonstruovaný chodník se nachází vpravo i vlevo zmíněné komunikace a bezprostředně navazuje na I. etapu rekonstrukce chodníku. Ta byla realizována v roce 2012 a její financování bylo taktéž pokryto prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Cílem oprav bylo zvýšit bezpečnost a zejména komfort pohybu pěších podél silnice. Předešlý stav komunikace neumožňoval její bezpečné používání a pohodlný pohyb pěších a především kočárků.

Tato realizace je v souladu s Územním plánem obce a v souladu s projektem „Rehabilitace jádra Chýně a souvisejících částí – bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci.“

 

Výtvarný keramický den

Nadační fond "ZVONEK" se sídlem Chýně,  Hlavní 88 pořádá 30. listopadu od 15 do 16.30 hodin Výtvarný předvánoční den. Zájemci si mohou pod vedením dvou lektorek zdarma vytvořit šperk z drahých kamenů, točit na kruhu a modelovat z hlíny. Všechen materiál bude k dispozici. Prosíme o dodržení času! Dotazy na tel. 606 682 645. Těšíme se na vás. Jitka Cvrčková

Našly se klíče

Ve Višňovce byly včera nalezeny dvoje klíče. K vyzvednutí jsou na úřadě.

Nový územní plán

Paní starostka zve všechny občany na 29. listopadu v 18:00 v základní škole Chýně na veřejnou prezentaci myšlenky nového územního plánu. 

UP

 

Upozornění

Vážení občané, dne 20.11. 2017 bude z provozních důvodů obecní  úřad od 8.00 hod - 15.00 hod uzavřen.

Děkujeme za pochopení

OÚ Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz