V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Odstávka ČEZ, komplikace s vodou.

Voda

Vážení občané,

z důvodu odstávky elektřiny jsou mimo provoz posilovací čerpadla, proto v některých částech obce neteče voda. Oba problémy by měly pominout ve 13:00. Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu úřadu obce

Tento týden je provoz úřadu omezen z důvodu jarních prázdnin a nemocí zbývajících zaměstnanců. Děkujeme za pochopení.

Sjízdnost 16.2.2018

8:22

Obnoven pravidelný provoz autobusů, kopec s opatrností sjízdný.

7:58

Dispečink Ropid je již na kopci a podsypává oba autobusy a cisternu. Prosíme řidiče, kteří si nejsou v tomto počasí jistí svými schopnostmi, ať nevyjíždějí - máme na kopci 2 auta v příkopu, hrozí spadnutí do příkopu autobusu na Chrášťanském kopci. Kolem Strahováku je průjezdno. Jakmile se Ropidu, SUS a nám podaří autobusy vyprostit začnou jezdit. Do té doby autobusy nepojedou.

7:35

Autobusy a kamion stojí v Chrášťanském kopci. Kolem Bašty je silnice průjezdná, jezdí to již i přes most na Rudnou, ale velmi klouže. Autobusy zatím stojí.

 

Průzkum v domácnostech

V těchto dnech až do května bude v obci provádět průzkum Český statistický úřad. Terénní pracovníci budou zvonit u dveří a prokáží se průkazy. Předmětem šetření je životní úroveň obyvatel a akce probíhá v rámci celé Evropy.Statisticky urad

Výstavba autobusové točny v ulici Ke Skále před přejezdem kolejí ČD

Výstavba autobusové točny v ulici Ke Skále před přejezdem kolejí ČD

V případě vhodných klimatických poměrů, začne 15. února 2018 výstavba autobusové točny v ulici Ke Skále, před přejezdem kolejí ČD. Předpokládané ukončení prací je první polovina měsíce dubna. Součástí točny bude výstupní a nástupní zastávka BUS.

Autobusová točna se bude stavět na základě stavebního povolení vydaného MÚ Černošice, odbor výstavby pod č. j. MUCE 25071/2017 OSU ze dne 21. 04. 2017.

Zhotovitelem stavby je firma Valstavcz-7 sro.

Při výstavbě točny bude úplně uzavřena ulice Ke Skále, v úseku ulice Pod Průhonem – přejezd kolejí ČD. Objízdné trasy budou vyznačeny přechodnými dopravními značkami. Kontejnery na tříděný odpad budou přesunuty na křižovatku ulic Na Kališti – Hájecká.

Tvar točny je patrný z přiložené koordinační situace  a situace širších vztahů.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz