V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Masopust

Spolek O.P.S. zve na mosupustní veselí. 
plakát masopust 2020 final

Jesenická výzva

Vážení občané,
 
byli jsme osloveni k uveřejnění Jesenické výzvy, která vyslovuje podporu starostovi Jesenice Pavlu Smutnému v jeho úsilí přimět ministra Jana Hamáčka k tomu, aby zajistil občanům žijícím v širším zázemí hlavního města stejnou bezpečnost jako jinde v republice.
 
Zároveň si nás dovolují požádat o vyjádření podpory panu starostovi, zde: https://forms.gle/jhkyBmU53j9ULCts5

 
Petici je možné podepisovat elektronicky: https://www.petice.com/jesenicka_vyzva.

OÚ Chýně

Registrace k hlasování

Blíží se hlasování o projektech navržených v rámci participativního rozpočtu Chop se Chýně! Hlasovat může každý starší 10 let s trvalým bydlištěm v Chýni. Každý může dát 4 pozitivní hlasy a 2 negativní hlasy. Pro možnost hlasování je nutné mít svůj PIN kód, který získáte registrací: 

registrace obr

https://anketa.chyne.cz/index.php?sid=57476&lang=cs

PIN kód Vám bude zaslán na Váš mail po ověření údajů, nejpozději do 3 pracovních dnů.

Každý může ovlivnit jaký projekt z 12 navržených bude realizován!

www.chopse.chyne.cz

 

Svoz vánočních stromků

 

Vážení spoluobčané,

již probíhá svoz vánočních stromků. Obecními zaměstnanci budou svážet pondělí – středa – pátek v dopoledních hodinách. Žádáme obyvatele, aby své vánoční stromky umístili před dům (mimo předzahrádku) nebo u odpadových nádob na tříděný odpad, a aby bylo možné ze stromků vyrobit štěpku a ekologicky zlikvidovat, prosíme o jejich důkladné odstrojení. Svoz bude probíhat průběžně až do konce ledna, v únoru již jen z míst na tříděný odpad. Stromek je možné odnést také ke sběrnému dvoru.

OÚ Chýně

Informace o spuštění sirén

K uctění památky obětí v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, dojde dne 17. 12. 2019 v 12:00 hod. k aktivaci koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění (spuštění sirén). 

Tímto aktem se také ruší pravidelná zkouška sirén připadající na 1.1.2020.

Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje

Svoz bioodpadu v zimních měsících

Vážení občané,

svoz bioodpadu bude probíhat v zimních měsících v těchto termínech:  19. 12 . 2019 a 2. 1., 13. 2., 12. 3. 2020.

 

OÚ Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz