V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Výstraha - ledovka

7:50

Autobusy jezdí již plně po své trase. Přes Chrášťanský kopec se již projede.

6:45

Autobus nejezdí na Háje, jiné zastávky jsou obsluhovány plně a do Prahy jede objížďkou přes Sobín. Na Chrášťanském kopci je kamion.

Veškeré výjezdy z Chýně jsou s opatrností sjízdné. V Chýni jsou hlavní tahy posypány, začínají se projíždět vedlejší. Cestáři posypali všechny výjezdy směsí štěrku a soli. Autobusy mají zpoždění, kromě jednoho, který uvízl jezdí. Situace se může změnit s rostoucím provozem.

ČHMÚ vydalo výstrahu na náledí a zmrazky. V Chýni už to klouže, cesta na Chrášťany je s opatrností průjezdná, most na Rudnou je namrzlý, ale průjezdný. Posyp solí a štěrkem bude na hlavních i vedlejších tazích pokračovat od brzkých ranních hodin.

(S) Středočeský kraj

Náledí od 17.12.2017 17:30 do 18.12.2017 09:00

VÝSTRAHA ČHMÚ
Přech naše území přechází k jihu podružná studená fronta.
Srážkové pásmo s intenzivním sněžením přešlo v uplynulých hodinách přes severní polovinu území Čech a v současnosti postupuje dále k jihu. V nižších polohách (cca. do 500 m) sníh na zemské povrchu částečně odtává a s ohledem k poklesu teplot ve večerních a nočních hodinách hlouběji pod bod mrazu (-1 až - 5 °C, ojediněle kolem -8 °C) lze předpokládat místy tvorbu náledí nebo zmrazků.
Doporučení ke zmírnění následků jevů:
Lokálně se bude vytvářet náledí nebo zmrazky. Vozovky a chodníky budou místy kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOCÍCH

 

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že ve dnech 27.12. – 29.12.2017 bude Obecní úřad Chýně uzavřen z důvodu celoúřadové dovolené.
Služby ověřování listin a podpisů, výpisy z Czech POINTU budeme poskytovat  pouze do pátku 22.12.2017 do 12:00 hodin.
Od 12:00 hodin do 13:00 hodin budeme přijímat pouze podání. Služeb Czech POINTU a ověřování využijte prosím na jakékoli poště.


Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje kolektiv obecního úřadu

Otevření knihovny

V prostorách nové ZŠ Chýně otevíráme knihovnu. Otevírací dobu a další informace budou vyvěšeny na knihovně.

Knih ces pozv

Územní plán obce Úhonice

Zde

Obecní úřad obce Úhonice oznamuje, že návrh Změny č. 2 územního plánu obce bude projednán dne 3. ledna od 17.30 hod v tělocvičně ZŠ a MŠ Úhonice, Kateřinská 43, 25218 Úhonice.

Odečet vody

Vážení občané ve dnech 1. - 7. 12. 2017 bude probíhat v obci odečet vody zaměstnanci 1.vodohospodářské společnosti.

Prosíme o spolupráci.

Děkujeme OÚ Chýně

Pozvánka na vánoční trhy

Dobrý den,
     dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční trhy v sobotu 2.12.2017. Od 11 hodiny zde najdete více než 25 stánků s perníčky, formičkami, dobrotami, vínem, medem, cukrovím, jmelím, výrobky z domácích dílen atd. Určitě nakoupíte vánoční dárky pro Vaše blízké.
Přijďte rovnou na oběd na guláš, domluvte se se sousedy a přijďte si popovídat u svařáku či jiných lákavých nápojů. Během celého dne budou probíhat vánoční dílničky, ve kterých si můžete se svými dětmi vyrobit přáníčka či napsat dopis Ježíškovi.

V průběhu celého dne budeme vybírat do pokladniček na ohňostroj, který bude 31.12. 2017 v 19.00 ve Višňovce.

 

Program Vánočních trhů 2. 12. 2017

11:00 – zahájení trhů

11:00 – 15:00 dílnička pro děti

15:20 – vystoupení dětí z anglického klubu

15:30 – vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ

16:00 – divadelní vystoupení spolku Arbor, dramatický kroužek

17:00 – slavnostní rozsvícení stromečku, ukončení trhů

 

Srdečně všechny zve OÚ Chýně

 

Výsadba biokoridoru I. etapa

Pod záštitou Ministerstva životního prostředí začala I. etapa výsadby biokoridoru. Výsadba a následná péče o plochu o výměře 26 811 m2 bude plně financována z dotací EU.

Zbudováním části biokoridoru RBK 25 na parcele č. 898 a 910 v k. ú. Chýně (svou polohou bude biokoridor navazovat na ten stávající - napojí se na jeho západním konci, tedy v polích za tratí a pokračovat bude téměř až k silnici III/00521 mezi Úhonicemi a Hájkem) dojde výrazným způsobem k přerušení táhlých svahů v západní části katastrálního území obce Chýně. Vhodně koncipovaný porost biokoridoru po svém zapojení zásadně zmírní množství odtoku vody z území. Zemědělské bloky na plošinách jsou obecně ohrožovány větrnou i vodní erozí, i když stupeň ohrožení okolních pozemků není nijak zásadní. Účelem výsadby biokoridoru o délce cca 725 m je vytvoření přírodě blízkého společenstva dřevin s vysokou ekologickou stabilitou.

Ve výsadbě se počítá s 211 kusy listnatých stromů, z toho 32 kusů ovocných. Dále bude biokoridor osázen 1650 kusy listnatých keřů.

 

První tři roky bude dodavatelská společnost provádět povýsadbovou péči. Pod kontrolou společnosti STROMMY COMPANY, s.r.o. budou zmíněné pozemky do roku 2020. V průběhu následujících let tuto činnost převezme obec. Půjde především o kontrolu kotvení sazenic, zálivku v průběhu velkého sucha, odstraňování plevelů a zastřihávání za účelem zhoustnutí.biokoridor orez

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz