V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Informace pro občany od PČR

Vážení občané,

dovolujeme si Vám představit nové webové stránky www.bezpecnaprahazapad.cz, které byly vytvořeny na základě spolupráce mezi Policií ČR, městy a obcemi okresu Praha venkov – Západ, městskou a obecní policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému (IZS) k vytvoření vzájemné spolupráce k zajištění vlastní bezpečnosti.

- jsme připraveni sdílet s Vámi úspěšné realizace bezpečnostních složek a složek IZS
- jsme připraveni Vás informovat o preventivních dopravně bezpečnostních akcích a opatřeních, včetně aktuálních uzavírek a nehodovosti
- chceme Vás pozvat na prezentaci činností bezpečnostních složek a složek IZS
- chceme Vás informovat o činnosti městských a obecních úřadů (bezpečnostní i kulturní)
- očekáváme Vaše podněty, připomínky a názory k činnostem bezpečnostních složek, složek IZS, městských a obecních úřadů, které mohou přispět k zajištění společného cíle – Bezpečná Praha Západ .

Příspěvky na výše uvedených stránkách, lze také sledovat na sociální síti facebook – Bezpečná PRAHA ZÁPAD. V přípravě je také nová aplikace pro Vaše chytré mobilní telefony.

Autor článku: Oddělení tisku a prevence
Územní odbor P ČR
Praha venkov - Západ

Očkování psů a koček

Oznamujeme, že ve čtvrtek 4.5.2017 od 17.00 hod - 18.00 hod bude před obecním úřadem probíhat očkování psů a koček proti vzteklině.
CENA: VZTEKLINA - 100,- Kč
           KOMB.VAKCINACE vč.vztekliny - 290,- Kč

 

OÚ Chýně

Dopravní změny v Chýni a okolí

aktualizováno 3.4.2017

Jak jsme již informovali v půlce března, zahájila dnešním dnem SÚS Kladno, částečné opravy havarijního stavu silnice III/00513 Chýně - Chrášťany. Jednání výboru pro dopravu a výboru regionálního rozvoje Středočeského kraje minulý týden dále přislíbilo, že bude jejich snahou zajistit finanční prostředky i na další úpravy silnice.

Zároveň budou zahájeny stavební práce na vybudování přeložky silnice II/605 v obci Chrášťany, včetně napojení na silnici II/605 na východě a III/00513 na západě ve směru na Chýni. Celková délka přeložky je cca 880 m. Na stávající silnici II/605 bude přeložka komunikace napojena malou okružní křižovatkou s vnějším průměrem 41 m, na západě bude přeložka II/605 přecházet obloukem do trasy původní silnice II/00513, která bude na přeložku navázána přibližně kolmo křižovatkou ve tvaru T s hlavní silnicí v oblouku. Současně budou rekonstruovány i úseky obou stávajících silnic, přiléhajících k napojovacím křižovatkám přeložky II/605.

Dále prostřednictvím SÚS probíhají projekční práce a zajištění vlastnických vztahů na zpevnění svahu a rekonstrukce části "Chrášťanského kopce" ve směru na Chrášťany. 

Jako poslední připomínáme, že bude zahájena úplná uzavírka mostu na komunikaci II/605 ev.č. 605-011 - most přes Radotínský potok ve městě Rudná. Dle sdělení města Rudná a SÚS - od pondělí 3. 4. 2017 je naplánován začátek úplné uzavírky, konec je směřován k 31. 7. 2017. Stavba předpokládá, že práce budou ukončeny o pár týdnů dříve.

Objízdné trasy byly projednány následovně:
Doprava do 12t + BUS + SSÚD – vedena po komunikacích: místní komunikace Za Panskou zahradou, K Vypichu dále po komunikaci III/10127 a II/101, obousměrně.
Doprava nad 12t (odklon z II/101) – veden po komunikaci II/605 a dále po dálnici D5, jednosměrně.

Rudna

Pozvánka na sázení

V sobotu 18. 3. 2017 od 10:00

budeme u Strahovského rybníka vysazovat stromy (nahrazovat uschlé a kontrolovat již vysazené).

Pokud byste nám chtěl někdo pomoct, budeme velmi rádi.

spolek Dřevosad z.s.

mobil Jelínek - 603 518 038

Prodloužená uzávěrka fotogtafií na výstavu "Co se šustlo v Chýni a okolí"

Milí fotografující Chýňáci,

kapacita výstavy fotografií "Co se šustlo v Chýni a okolí" ještě nebyla zcela naplněna, prodlužujeme proto termín pro odevzdání fotografií na OÚ paní Alence Procházkové do 15. dubna 2017. Výstava začne 10. května. Prosíme o fotografie jako takové (na papíře, po dohodě budou vráceny), formát, technika provedení, téma ani věk autorů nejsou nikterak předepsány, nemusí jít a priori ani o fotografie přímo z Chýně.  

Těšíme se na vaše obrázky

ObčanéPřáteléSousedé

 

co se šustlo final platí

 

 

Svoz bioodpadu

Vážení občané, první letošní svoz BIOODPADU bude probíhat 16.3.2017 a následně v každém lichém týdnu až do listopadu.

OÚ Chýně

Tlaková kanalizace – informace pro občany Chýně

U většiny rodinných domů a bytů je v tlakové kanalizaci použito kalové čerpadlo typu NP – 16 – 5 - 01 PRESSKAN 1-1/4“

Pro údržbu čerpadla nebo případnou poruchu uvádíme několik kontaktů:

- odčerpání jímky v případě poruchy nebo čištění p.Raboch 602 236 493
- opravy a měření elektroinstalace ,,motor,čidla atd.“ p.Pokrupa 604 449 690
- 1.vodohospodářská kanalizace a voda v obci NON-STOP 728 504 744 / havárie
- kompletní opravy nebo servis firma PRESSKAN p.Novotný 774130158 firma PRESSKAN provádí kompletní opravy jak po stránce elektrické tak mechanické opravy, výměny čerpadel - nové, repasované a veškeré náh.díly.

V brzké době budeme zakládat Technické služby v Chýni, které budou nadále servisovat a opravovat čerpadla tlakové kanalizace. V případě havárie může obecní úřad zapůjčit repasované čerpadlo za výměnu starého, které bude nasledně dodáno autorizováné firmě na opravu a naúčtováno majiteli domu.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz