V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Upozornění pro občany

V návaznosti na napouštění vodojemu a zkoušky těsnosti upozorňujeme na možný diskomfort. Po dobu následujícího týdne (23.8. - 28.8.) bude, o minimálním průtoku, napouštěn vodojem o objemu celých 3000 m3. Tím může dojít k občasným výkyvům v tlaku vody, především lokálního charakteru. Nicméně nepředpokládáme výraznější problémy.

Omlouváme se předem za komplikace 

Anna Chvojková

Letní kino v Chýni

Zveme vás na promítání filmu Ženy v běhu. Na místě občerstvení.
V případě špatného počasí zveřejníme zprávu o zrušení akce v pátek do 12.00.

na web ženy

Omezení v dopravě přes Chrášťany

Dnes jsme byli informováni Krajskou správou a údržbou silnic o opravě stávající okružní křižovatky v Chrášťanech (na sil. II/605 a III/0058). Dle informací se pro ně jedná o plánovanou opravu, která měla být zahájena 7.8.2019, ale byla zahájena až dnes 14.8.2019 a její ukončení je posunuto na 11.9.2019.

Dočasné přesuny zastávek autobusu na metru Zličín

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID V OBLASTI AO ZLIČÍN – OMEZENÍ PROVOZU V AO

rozhodnutí ÚMČ Praha 17, č.j.: ÚMČP17 012379/2019/ŽPD/Ta

Z důvodu opravy povrchů vozovky v areálu depa Zličín dojde k přemístění zastávek linky 347 a 358 ve 3 různých etapách a to následovně (PDF VERZE):

I.etapa
od zahájení provozu dne 19.08.2019 (pondělí)
do ukončení provozu dne 28.09.2019 (sobota)


II.etapa
od zahájení provozu dne 29.09.2019 (neděle)
do ukončení provozu dne 26.10.2019 (sobota)


III.etapa
od zahájení provozu dne 26.10.2019 (neděle)
do ukončení provozu dne 16.11.2019 (sobota)

 

PID1

PID2

PID3

Hledáme původce odpadu

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Poslední dny se ve tříděném odpadu množí pytle s hnijícím gastroodpadem a odpadem z jímek. Pokud někdo z vás máte jakékoliv informace o možném původci tohoto odpadu, prosíme o předání na obecní policii tel. 725 725 156.

f2

Upozornění na opravy chodníku v ul Bolzanova

Vážení spoluobčané,

v době od 8.8.2019 do 31.8.2019 budou probíhat opravy chodníku a povrchu v ul. Bolzánova od školy až po křižovatku s ul. Ke Skále. V té době bude chodník pro pěší uzavřen. Dětské hřiště (želva) bude po dobu oprav uzavřené pro veřejnost. Stejně tak bude uzavřeno dočasně vybudované parkoviště pro osobní automobily na staré točně autobusu v křižovatce Bolzanova / Ke Skále. 

Prosíme všechny, kteří tak ještě neučinili, aby si svá vozidla zaparkovali na vlastním pozemku a to nejpozději do pondělí 12.8. do 6:00, po tomto čase budou na náklady majitele odtaženy.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz