V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Měření tlaku vody

V Chýni bude provozovatel sítě provádět 23. května měření tlaku vody. Kvůli tomu může dojít k přechodnému snížení tlaku vody nebo i zhoršení její kvality. Děkujeme za pochopení. OÚ.

UPOZORNĚNÍ - oznámení o době a místě konání voleb


OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

Starostka obce Chýně podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


                                                                                                                    o z n a m u j e:

 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

-  v pátek dne 24. května 2019 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
-  v sobotu dne 25. května 2019 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově staré školy na adrese Za školou 55
pro voliče bydlící v ulicích - 1. Máje, Amerlingova, Bernardova, Bolzanova, Bronzová, Cenomanská, Družstevní, Ecksteinova, Fránova, Hlavní, Hostivická, Hoškova, Johančina, K Palpostu, K Roklím,  K Rybníčkům, Ke školce, Krátká, Květnová, Laténská, Lomená, Mikulášova, Na Jarolímce, Okrajová, Okružní, Opata Petra, Opata Mariana, Opata Matěje, Opata Jana, Pešíkova, Potoční, Premonstrátů, Příčná, Příhodova, Rudenská (čp. 17, 136), Rybniční, Slepá, Sluneční, Souběžná (čp. 404, 579, 667, 672, 714), Spojová, Sportovní, Strmá, Střední, Štěrbova, Tichá, Točivá, Turonská, U Dráhy, U Váhy, Uherova, Úhonická, V Pískách, Východní, Za Horou, Za Ovčínem, Za Ovčínem II, Nad Přední Skálou, Za školou, Za Tratí, Západní, Zdenkova

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově staré školy na adrese Za školou 55
pro voliče bydlící v ulicích  - Boční, Borová, Březová, Buková, Dlouhá, Hájecká, Hájek, Javorová, Jedlová,Ke Skále, Levandulová, Liliová, Lipová, Modřínová, Na Kališti, Nad Baštou, Obecní, Oblouková, Pod Průhonem, Rudenská (čp. 24, 67, 86, 134, 154, 202, 273, 283, 296, 692, 693, 694, 695), Růžová, Slunečnicová, Smrková, Souběžná (čp. 265), Šeříková, Topolová, U Višňovky, Vřesová, Zahradní, Zvonková, bez ulice čp. 64.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
 
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V Chýni dne 7. 5. 2019

Mgr. Anna Chvojková
        starostka obce

Pokles tlaku vody

Vážení občané,

ve dnech 20. – 24. května bude v celé obci probíhat měření průtoku tlaku vody. V důsledku tohoto měření může dojít k poklesu tlaku.

děkujeme za pochopení

OÚ Chýně

 

Výstavba pěšinky v biokoridoru

Obec Chýně zve své občany na budování závěrečné etapy pěšinky v našem biokoridoru. Jak lépe poznat své sousedy nežli u práce a grilování?

Snímek1

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Vážení občané, věnujte prosím pozornost plánovanému přerušení dodávky elektřiny:

25.04.2019 (08:00 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060645516
26.04.2019 (08:30 - 11:00) - plánovaná odstávka č. 110060646391
26.04.2019 (11:30 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060646392
02.05.2019 (08:00 - 11:00) - plánovaná odstávka č. 110060645858

02.05.2019 (11:30 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060645861

03.05.2019 (08:00 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060641399

10.05.2019 (08:00 - 13:00) - plánovaná odstávka č. 110060645965

 

 

Pro více informací: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html nebo na úřední desce obce Chýně.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz