V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Připomínáme konání voleb do poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14, 00 hodin do 22, 00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Hlavní 200, Chýně pro voliče bydlící v ulici:

1. Máje, Družstevní, Ecksteinova, Fránova, Hlavní, Hostivická, Johančina, KPalpostu, KRoklím, KRybníčkům, Ke školce, Krátká, Květnová, Laténská, Lomená, Na Jarolímce, Okrajová, Okružní, Opata Petra, Potoční, Premonstrátů, Příčná, Rudenská (čp. 17, 136), Rybniční, Slepá, Sluneční, Souběžná (čp. 404, 579, 667, 672, 714), Spojová, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, Točivá, U Dráhy, U Váhy, Úhonická, VPís-kách, Východní, Za Horou, Za Ovčínem, Za Ovčínem II, Nad Přední Skálou, Za školou, Za Tratí, Západní, Zdenkova

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Hlavní 200, Chýně pro voliče bydlící vulici - Boční, Borová, Březová, Buková, Dlouhá, Hájecká, Hájek, Javorová, Jedlová, Ke Skále, Levandulová, Liliová, Lipová, Modřínová, Na Kališti, Nad Baštou, Obecní, Oblouková, Pod Průhonem, Rudenská (čp. 24, 67, 86, 134, 154, 202, 273, 283, 296, 692, 693, 694, 695), Růžová, Slunečnicová, Smrková, Souběžná (čp. 265), Šeříková, Topolová, U Višňovky, Vřesová, Zahradní, Zvonková, bez ulice čp.-64 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Odkaz na oznámení o konání voleb.

Svoz bioodpadu

Vážení občané, poslední svoz bioodpadu v letošním proběhne 23.11.

 

OÚ Chýně

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

Gran Prix Chýně 2017

GPchyne

Velká cena Chýně - (Poslední šlápnutí 2017 - POS – 14. ročník)

Typ závodu

Silniční závod na uzavřeném okruhu 

Pořadatel závodu

ANO,ANO z.s. + Vinohradské šlapky z.s. a Obec Chýně

Ředitel závodu

Pavel Zach

Telefon na ředitele závodu

602 481 465

E-mail na ředitele závodu

diablo@vinohradskeslapky.com

Termín konání závodu

Neděle 24.9.2017

On-line registrace

http://www.sportpomaha.org/registrace

Místo prezentace

Chýně

Čas zahájení prezentace

8:30  hodin

Čas ukončení prezentace

09:30 hodin

Místo startu závodu

Chýně za tratí (plato)

Čas startu závodu

10:00 – 13:00 = rozjížďky dle rozpisu

Místo cíle závodu

Chýně za tratí (plato)

Trasa závodu

Okruh = Chýně za tratí, délka jednoho okruhu je 5,5 kilometru

Rozpis rozjížděk

10.00 - 10.30 - kat. C+D+E+J+Ž+P2 semifinále ”nalosovaná skupina S1” - 3 kola (16,5 km), do finále ”A” postupuje první polovina, do finále “B“ druhá polovina účastníků v cíli rozjížďky

10.35 - 11.05 - kat. C+D+E+J+Ž+P2 semifinále ”nalosovaná skupina S2” - 3 kola (16,5 km), do finále ”A” postupuje první polovina, do finále “B“ druhá polovina účastníků v cíli rozjížďky

11:10 - 11.35 - kat. A+B+P1 semifinále ”nalosovaná skupina S1” - 3 kola (16,5 km), do finále ”A” postupuje první polovina, do finále “B“ druhá polovina účastníků v cíli rozjížďky

11:40 - 12.15 - kat. A+B+P1 semifinále ”nalosovaná skupina S2” - 3 kola (16,5 km), do finále ”A” postupuje první polovina, do finále “B“ druhá polovina účastníků v cíli rozjížďky

12.15 - 13.00 – přestávka

13.00 - 13.40 – kategorie C+D+E+J+Ž+P2 finále ”B” - 4 kola (22 km)

13.45 - 14.25 - kategorie C+D+E+J+Ž+P2 finále ”A” - 4 kola (22 km)

14.30 - 15.10 - kategorie A+B+P1 finále ”B” - 4 kola (22 km)

15:15 – 15:55 - kategorie A+B+P1 finále ”A” - 4 kola (22 km)

Pozn.: Časový pořad i počet jízd může být dle počtu účastníků a průběhu jednotlivých jízd upraven.

Výše startovného pro členy UAC

200,-Kč při platbě předem do 19.9. - datum připsání na účet http://www.sportpomaha.org/registrace

Při registraci a platbě na místě 250,- Kč

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano

Výše startovného pro příchozí

220,-Kč při platbě předem do 19.9. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění) http://www.sportpomaha.org/registrace

Při registraci a platbě na místě 300,- Kč, Záloha na zapůjčení čísla 100,- Kč, vratná při vrácení čísla. (V případě použití čipu pro měření času se může vybírat záloha na čip do výše 500,-Kč, vratná při vrácení čipu)

Občané Chýně, při prokázátí se OP o trvalém pobytu mají registraci zdarma, pokud samozřejmě nechtějí přispět na dobrou věc.

Kategorie

A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)

Příchozí

Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)

Závod je povolen a uspořádán

Nebo na uzavřeném okruhu

Doporučení a popis chování v rámci závodu

Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Místo vyhlášení výsledků

Chýně

Čas vyhlášení výsledků

30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení

1.-3.místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H,

Vyhlášení příchozích

Ano

Odkaz na webové stránky závodu

http://www.sportpomaha.org/kalendar-akci

Odkaz na mapu závodu

https://www.strava.com/routes/10526259

Odkaz na profil závodu

https://www.strava.com/routes/10526259

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Doprovodná vozidla:
Doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům nebo mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2017

-       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

-       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí

-       Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

-       Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ

-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

-       Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

-       V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

-       Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek): Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Pořadí:
kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)

Pozor:
závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

Dopravní značení v den konání akce

Omluva a upozornění na nefunkční emaily od 7.- 9. 8. 2017

V pondělí v ranních hodinách vypadl DNS server obecního úřadu. Nemáme tedy k dispozici žádné emaily od pondělí 7.8. od cca 6:00 a do 9.8. cca 15:30. 

Prosíme všechny, kdo nám psali v této době, ať maily pošlou ještě jednou. Omlouváme se za komplikace

Děkujeme za pochopení OU

 

 

Odstávka elektřiny - ČEZ

V částech obce Chýně bude v následujících dnech krátkodobě provedena odstávka elektřiny

dne : 18.07.2017 od : 08:00 hod do : 13:00 hod. CELÝ DOKUMENT
v lokalitě : Chýně - část obce: Chýně
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Chýně
Ke Skále 343, 395, 398, 684
Souběžná 714
U Dráhy 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
č.p.:/č.orient. bez ulic : 156/35, 156/36, 319, 503

 

dne : 19.07.2017 od : 08:00 hod do : 13:00 hod. CELÝ DOKUMENT
v lokalitě : Chýně - část obce: Chýně
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Chýně
Příčná 533, 626
U Dráhy 318, 319, 321, 322, 323, 324, 326, 328, 549
č.p.:/č.orient. bez ulic : 156/106, 156/125, 320, 325

dne : 20.07.2017 od : 08:00 hod do : 13:00 hod. CELÝ DOKUMENT
v lokalitě : Chýně - část obce: Chýně
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Chýně
Točivá 156/93, 226, 347, 348, 424
U Dráhy 298, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 507, 508, 686/1, 686/2
č.p.:/č.orient. bez ulic : 156/59, 156/66, 156/68, 156/77, 156/167, 329, 330, 427

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz