Svatba v Chýni

Svatby v Chýni jsou pro nás mimořádnou událostí. Koná se jich pouze v řádu jednotek, ale jejich počet narůstá. Stále častěji jsou voleny pro vstup do manželství plochy kolem rybníků a soukromé zahrady. Ke každému obřadu je vytvářen, po konzultaci se snoubenci, individuální proslov. Zároveň roste i počet svateb zlatých i diamantových….a máme už i jednu platinovou. Některé církve nabízejí i možnost uskutečnění církevního obřadu mimo obvyklá místa a v těchto případech je možné v Chýni nabídnout i církevní sňatek. Prostory u rybníků v Chýni nabízíme pro svatebčany, kdy alespoň jeden má trvalý pobyt v Chýni.

svatba1svatba2

Pokud byste měli zájem o svatební obřad, kontaktujte prosím matriku Městského úřadu Hostivice - p. Marcela Křížková tel.: 220 397 147 nebo e-mail: krizkova@hostivice.eu. Podrobnosti na webu http://www.hostivice.eu/uzavreni-manzelstvi/d-269043

 

Oddává se dle domluvy.

Bez poplatku je úředně stanovené místo v prostorách obecního úřadu Hlavní č.p. 200.

Matrikářka snoubence seznámí se svatebním kalendářem a ti nejpozději měsíc před zamýšleným datem sňatku na matrice vyplní dotazník k uzavření manželství (v mimořádných případech dle domluvy).

Těšíme se na Vás

svatba3

 

CO JE POTŘEBA ZAŘÍDIT JEŠTĚ PŘED OBŘADEM

Snoubenci se dostaví na matriku v Hostivici přibližně 2 měsíce před plánovaným svatebním obřadem a doloží:

- rodné listy - originály

- platné občanské průkazy

rozvedení - rozsudek o rozvodu, opatřený doložkou právní moci (originál)

ovdovělí - úmrtní list zemřelého manžela/ky (originál)

nezletilí - (starší 16 let) - právoplatné soudní rozhodnutí o povolení uzavřít sňatek, opatřené doložkou právní moci (o tento doklad je nutné požádat spolu se svými rodiči u příslušného soudu)

 

OBŘAD

K obřadu se dostavte o patnáct minut dříve. Musíte předložit platný občanský průkaz, jehož část Vám bude oddělena a obdržíte potvrzení o změně rodinného stavu.

Svědci - musí být starší osmnácti let, předkládají platné občanské průkazy nebo platné cestovní pasy.

Oddací list Vám bude vydán osobně nebo zaslán poštou do 30ti dnů od obřadu. Do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu musíte požádat o nový občanský průkaz.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz