Oznámení OÚ

V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Registrace do nového systému svozu odpadů

Vážení občané,

v těchto dnech dostáváte do schránek dopis s informacemi k přechodu na nový systém svozu odpadů, který začne v obci platit od 1. května tohoto roku. Součástí dopisu je několik dokumentů, jejichž elektronickou verzi naleznete také zde:

- znění průvodního dopisu

- informační leták vysvětlující změny v systému svozu a plateb za odpady

- smlouva o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem v obci Chýně včetně příloh, především formuláře Identifikace uživatele systému

- návod k vyplnění formuláře Identifikace uživatele systému

Registrace bude zahájena 11. dubna. Podrobnější informace získáte také v této prezentaci, na obecním úřadě na telefonních číslech 739 001 324 nebo 311 670 595, případně na e-mailové adrese palatinus@chyne.cz.

Obecní úřad

Parkování na chodnících

V posledních týdnech se nám rozmáhá nešvar v parkování na chodnících a to napříč všemi lokalitami obce. S tím souvisí i rostoucí množství stížností na zhoršení průjezdnosti komunikací, průchodnosti chodníků a v neposlední řadě i poškozování obecního majetku (rozbitá zámková dlažby, rozdrcený obrubník). Obecní úřad Chýně proto ve spolupráci s Policií ČR vyzývá občany, aby neparkovali na místních chodnících. V případě porušení tohoto nařízení budou občané pokutováni, případně bude jejich vozidlo odtaženo.

Obecní úřad 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz