Oznámení OÚ

V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Lítačka

Publikujeme informace přeposlané Středočeským krajem k projektu Lítačka:

Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází tak 

k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.

Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně využít jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí.

Na co se můžete těšit?
Nově si cestující mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo bude nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou běžně v České republice vydávány a vlastní je většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD, který zajisté využijí ti, kteří cestují často vlaky ČD.

Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově paláci na Jungmannově ulici v Praze, či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat 

k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.
V rámci nového systému je spuštěn také zcela nový webový portál pid.litacka.cz s přehledným e-shopem, kde si pohodlně cestující zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude možné:
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
- nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
- aktivovat kupónu online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru);
- nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu;
- změnit nosič během platnosti kupónu;
- přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především rodiny a firmy pro své zaměstnance).

Se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka mají cestující k dispozici i novou uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou si mohou stáhnout zdarma. S aplikací PID Lítačka umožní cestujícím zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od několika minut až na tři dny.

Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:

- nakoupit jednorázové jízdné;
- pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
- přeposlání jízdenky třetí osobě;
- vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;
- zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
- přehled parkovišť komerčních a městských P+R s možností okamžité navigace na tato parkoviště.

litacka

LETÁK

Odběr novinek z Hlášení rozhlasu

Vážení spoluobčané. Stále se můžete hlásit k odběru informací o akcích v obci systémem Hlášení rozhlasu. Oba vyplněné formuláře s podpisem můžete poslat naskenované emailem nebo vhodit v obálce do schránky úřadu. Nebo přinést osobně, vždy vás rádi uvidíme.

Zprávy všeho druhu jsou zasílány e-mailem. Formou SMS odchází pouze krizová hlášení.

Hlasení rozhlasu

 

GDPR rozhlas

Čerpací stanice u OK Trans

Další ze seznamu novinek spojených se začátkem školního roku je zprovoznění čerpací stanice u OK Transu pro veřejnost. Často jste se ptali, proč to nejde. Inu, jde to, ale trvalo to... Od 1.9. můžete používat benzínku k tankování paliva Natural a Diesel. Platba je možná pouze platební kartou, jedná se o samoobslužné terminály. Ceny jsou uvedeny na světelné tabuli.

Děkujeme OK Transu za ochotu a vstřícnost!

OU Chýně

Informace pro rodiče z lokality Na Vyhlídce

Vzhledem ke stavbě kruhového objezdu v ulici Rudenská, byl vybudován propojný chodník na druhé (západní) straně ul Rudenská. Provizorní chodník o délce cca 80m dále navazuje na již vybudovanou obytnou zónu a bezpečně průchodnou cestu až ke škole, kolem ulic Opatů, do Ecksteinovi až ke škole v ul. Bolzanova. V první polovině září bude u cesty osazeno veřejné osvětlení a tato provizorní úprava bude v průběhu podzimu upravena zámkovou dlažbou a přechod v Rudenské osazen výstražným systémem upozorňující na pohyb chodců.

V průběhu prací na kruhovém objezdu bude doprava postupně vedena střídavě v jednom jízdním pruhu. Předpokládané ukončení prací je 15.10.2018.

cestaNV

Děkujeme za pochopení 

Váš OU

Změny autobus a vlak

Aktualizováno 31.8.2018.

Po dobu stavby a uzavření silnice na Chrášťany se od 10.9.2018 lehce posunou jízdní řády v ranní špičce, tak aby od 5:52 do 8:50 byl interval z Chýně každých 20 (minut - 2 vyjímky 21 a 22min). 

Jízdní řády ke stažení zde:

347 a 358

Jak jsme již avizovali, blíží se začátek školního roku a s ním i řada změn, které sebou přinese doprava:

- na žádost řady maminek bude linka 347, jako první ve Středočeském kraji, zajišťována výhradně nízkopodlažními autobusy;
- od 1.9.2018 začnou všechny autobusy linky 347 a 358 zajíždět na novou zastávku „Chýně, nádraží“;
- nejvýraznějších změn dostál víkendový jízdní řád, kde se snížila doba mezi spoji z hodiny na 45 minut ve směru na Prahu a dále došlo i k přidání spoje ve večerních hodinách;
- od 10.9. bude v pracovní den přidán jeden spoj po 8.hodině ranní ve směru na Zličín v pracovní den.

Přílohou si můžete stáhnout kompletní jízdní řády

A proč není nových spojů více? Důvodů je dle vyjádření ROPID více:

- Autobusy z Chýně vyjma pár spojů ve špičkách jezdí průměrně 7-10 osob. Naposledy bylo sčítání prováděno v červnu 2018 a ke zvýšení, které jsme očekávali po předchozích změnách, bohužel nedošlo. Ve srovnání s Rudnou, ale i Jinočany má Chýně nižší obsazenost spojů o více jak 70% osob na spoj.
- Rentabilní obsazenost autobusů je mezi 40 až 45 osobami a tohoto čísla dosáhne Chýně (včetně zastávky Žitná) pouze na 3 spojích.
- Ve špičkách mezi 7-8h ranní a 12-13h nejsou k dispozici autobusy ani řidiči.

Za obec je pak hlavní argument cena. Chýně doplácí na jeden spoj autobusů nejvíce na obyvatele nejen z okolních obcí, ale i jako jedna z nejvíce z celého Středočeského kraje a to 360 Kč na každého obyvatele ročně. Průměr u ostatních obcí je cca 100 Kč. Hlavním faktorem je nerovnoměrné rozložení plateb Středočeského kraje na základní dopravní obslužnost. I přes sliby posledních let, se na změně z pozice kraje stále nezačalo pracovat. Poslední informací je, že další projednání a změny budou ve vztahu s integrací dalších oblastí na přelomu roku 2018/2019.

VLAK
V příloze dáváme k dispozici i návrh nového jízdního řádu pro trať č. 122 (S65), který by měl platit od 9.12.2018. Jízdní řád je k dispozici i na stránkách SŽDC.

Dotaz, jaký je tedy průzkum? - doplněno 28.8.2018

Přikládáme ho k prostudování. Je z loňského roku a probíhal ve středy ve sledovaném období a zprůměrované hodnoty jsou k dispozici. Měření probíhá fyzicky sčítáním osob nbastupujících a vystupujících. Letošní jsme reklamovali termín sčítání, protože řada lidí při budování obchvatu Chrášťan přesedlala zpět do auta a způsobil by škrtání spojů, takže se bude v průběhu podzimu opakovat.

bus

Váš OU 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz