Oznámení OÚ

V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Výsadba biokoridoru II. etapa

Pod záštitou Ministerstva životního prostředí začala II. etapa výsadby biokoridoru. Výsadba a následná péče o plochu o výměře 26 811 m2 bude plně financována z dotací EU.

Zbudováním části biokoridoru RBK 25 na parcele č. 898 a 910 v k. ú. Chýně (svou polohou bude biokoridor navazovat na ten stávající - napojí se na jeho západním konci, tedy v polích za tratí a pokračovat bude téměř až k silnici III/00521 mezi Úhonicemi a Hájkem) dojde výrazným způsobem k přerušení táhlých svahů v západní části katastrálního území obce Chýně. Vhodně koncipovaný porost biokoridoru po svém zapojení zásadně zmírní množství odtoku vody z území. Zemědělské bloky na plošinách jsou obecně ohrožovány větrnou i vodní erozí, i když stupeň ohrožení okolních pozemků není nijak zásadní. Účelem výsadby biokoridoru o délce cca 725 m je vytvoření přírodě blízkého společenstva dřevin s vysokou ekologickou stabilitou.

Ve výsadbě se počítá s 211 kusy listnatých stromů, z toho 32 kusů ovocných. Dále bude biokoridor osázen 1650 kusy listnatých keřů.

 

První tři roky bude dodavatelská společnost provádět povýsadbovou péči. Pod kontrolou společnosti STROMMY COMPANY, s.r.o. budou zmíněné pozemky do roku 2020. V průběhu následujících let tuto činnost převezme obec. Půjde především o kontrolu kotvení sazenic, zálivku v průběhu velkého sucha, odstraňování plevelů a zastřihávání za účelem zhoustnutí.biokoridor orez

Chodník podél ulice Hlavní – etapa II.

V posledních týdnech jsme měli možnost sledovat rekonstrukci chodníku v ulici Hlavní, podél silnice III. třídy III/00518, která je navržena od budovy obecního úřadu severním směrem na okraj obce, tedy ve směru do Hostivic.

Stavba je kompletně projektována dle zásad bezbariérového užívání. Rekonstruovaný chodník se nachází vpravo i vlevo zmíněné komunikace a bezprostředně navazuje na I. etapu rekonstrukce chodníku. Ta byla realizována v roce 2012 a její financování bylo taktéž pokryto prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Cílem oprav bylo zvýšit bezpečnost a zejména komfort pohybu pěších podél silnice. Předešlý stav komunikace neumožňoval její bezpečné používání a pohodlný pohyb pěších a především kočárků.

Tato realizace je v souladu s Územním plánem obce a v souladu s projektem „Rehabilitace jádra Chýně a souvisejících částí – bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci.“

 

Výtvarný keramický den

Nadační fond "ZVONEK" se sídlem Chýně,  Hlavní 88 pořádá 30. listopadu od 15 do 16.30 hodin Výtvarný předvánoční den. Zájemci si mohou pod vedením dvou lektorek zdarma vytvořit šperk z drahých kamenů, točit na kruhu a modelovat z hlíny. Všechen materiál bude k dispozici. Prosíme o dodržení času! Dotazy na tel. 606 682 645. Těšíme se na vás. Jitka Cvrčková

Našly se klíče

Ve Višňovce byly včera nalezeny dvoje klíče. K vyzvednutí jsou na úřadě.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz