Oznámení OÚ

V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Svoz stromků

Vážení občané, svoz stromků bude nadále pokračovat podle potřeby. V minulých dnech byla priorita zaměstnanců odklízení sněhu. Děkujeme za pochopení.

Výzva PRV na podporu zemědělských a nezemědělských činností

MAS Jihozápad vyhlašuje 2. výzvu PRV na fiche Investice do zemědělských podniků a Investice do nezemědělských činností. Příjem žádostí bude otevřen do 1. 3. 2019. Žadateli mohou být zemědělští i nezemědělští podnikatelé. Školení pro žadatele a příjemce k jednotlivým fichím se uskuteční 18. a 28. ledna 2019. Více informací naleznete na www.masjihozapad.cz.

 

Svoz vánočních stromků

Vážení spoluobčané,

již probíhá svoz vánočních stromků. Svozy budou obecními zaměstnanci nadále probíhat pondělí – středa – pátek v dopoledních hodinnách od pondělí 7.1.2019. Žádáme obyvatele, aby své vánoční stromky umístili před dům nebo u odpadových nádob na tříděný odpad a aby bylo možné stromky zeštěpkovat a ekologicky zlikvidovat, prosíme o jejich důkladné odstrojení. Svoz bude probíhat průběžně až do konce ledna, následně budou sváženy stromky od míst na tříděný odpad. Stromek je možné i odnést ke sběrnému dvoru.

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz