Oznámení OÚ

V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Čerpací stanice u OK Trans

Další ze seznamu novinek spojených se začátkem školního roku je zprovoznění čerpací stanice u OK Transu pro veřejnost. Často jste se ptali, proč to nejde. Inu, jde to, ale trvalo to... Od 1.9. můžete používat benzínku k tankování paliva Natural a Diesel. Platba je možná pouze platební kartou, jedná se o samoobslužné terminály. Ceny jsou uvedeny na světelné tabuli.

Děkujeme OK Transu za ochotu a vstřícnost!

OU Chýně

Informace pro rodiče z lokality Na Vyhlídce

Vzhledem ke stavbě kruhového objezdu v ulici Rudenská, byl vybudován propojný chodník na druhé (západní) straně ul Rudenská. Provizorní chodník o délce cca 80m dále navazuje na již vybudovanou obytnou zónu a bezpečně průchodnou cestu až ke škole, kolem ulic Opatů, do Ecksteinovi až ke škole v ul. Bolzanova. V první polovině září bude u cesty osazeno veřejné osvětlení a tato provizorní úprava bude v průběhu podzimu upravena zámkovou dlažbou a přechod v Rudenské osazen výstražným systémem upozorňující na pohyb chodců.

V průběhu prací na kruhovém objezdu bude doprava postupně vedena střídavě v jednom jízdním pruhu. Předpokládané ukončení prací je 15.10.2018.

cestaNV

Děkujeme za pochopení 

Váš OU

Změny autobus a vlak

Aktualizováno 31.8.2018.

Po dobu stavby a uzavření silnice na Chrášťany se od 10.9.2018 lehce posunou jízdní řády v ranní špičce, tak aby od 5:52 do 8:50 byl interval z Chýně každých 20 (minut - 2 vyjímky 21 a 22min). 

Jízdní řády ke stažení zde:

347 a 358

Jak jsme již avizovali, blíží se začátek školního roku a s ním i řada změn, které sebou přinese doprava:

- na žádost řady maminek bude linka 347, jako první ve Středočeském kraji, zajišťována výhradně nízkopodlažními autobusy;
- od 1.9.2018 začnou všechny autobusy linky 347 a 358 zajíždět na novou zastávku „Chýně, nádraží“;
- nejvýraznějších změn dostál víkendový jízdní řád, kde se snížila doba mezi spoji z hodiny na 45 minut ve směru na Prahu a dále došlo i k přidání spoje ve večerních hodinách;
- od 10.9. bude v pracovní den přidán jeden spoj po 8.hodině ranní ve směru na Zličín v pracovní den.

Přílohou si můžete stáhnout kompletní jízdní řády

A proč není nových spojů více? Důvodů je dle vyjádření ROPID více:

- Autobusy z Chýně vyjma pár spojů ve špičkách jezdí průměrně 7-10 osob. Naposledy bylo sčítání prováděno v červnu 2018 a ke zvýšení, které jsme očekávali po předchozích změnách, bohužel nedošlo. Ve srovnání s Rudnou, ale i Jinočany má Chýně nižší obsazenost spojů o více jak 70% osob na spoj.
- Rentabilní obsazenost autobusů je mezi 40 až 45 osobami a tohoto čísla dosáhne Chýně (včetně zastávky Žitná) pouze na 3 spojích.
- Ve špičkách mezi 7-8h ranní a 12-13h nejsou k dispozici autobusy ani řidiči.

Za obec je pak hlavní argument cena. Chýně doplácí na jeden spoj autobusů nejvíce na obyvatele nejen z okolních obcí, ale i jako jedna z nejvíce z celého Středočeského kraje a to 360 Kč na každého obyvatele ročně. Průměr u ostatních obcí je cca 100 Kč. Hlavním faktorem je nerovnoměrné rozložení plateb Středočeského kraje na základní dopravní obslužnost. I přes sliby posledních let, se na změně z pozice kraje stále nezačalo pracovat. Poslední informací je, že další projednání a změny budou ve vztahu s integrací dalších oblastí na přelomu roku 2018/2019.

VLAK
V příloze dáváme k dispozici i návrh nového jízdního řádu pro trať č. 122 (S65), který by měl platit od 9.12.2018. Jízdní řád je k dispozici i na stránkách SŽDC.

Dotaz, jaký je tedy průzkum? - doplněno 28.8.2018

Přikládáme ho k prostudování. Je z loňského roku a probíhal ve středy ve sledovaném období a zprůměrované hodnoty jsou k dispozici. Měření probíhá fyzicky sčítáním osob nbastupujících a vystupujících. Letošní jsme reklamovali termín sčítání, protože řada lidí při budování obchvatu Chrášťan přesedlala zpět do auta a způsobil by škrtání spojů, takže se bude v průběhu podzimu opakovat.

bus

Váš OU 

Oprava herních prvků v parku Višňovka

Vážení spoluobčané,

od 23. 8. dojde k postupným opravám některých herních prvků ve Višňovce, z tohoto důvodu bude omezeno jejich využití. Prosíme, upozorněte děti, aby opravované prvky nevyužívaly a dbejte zvýšené opatrnosti. Rekonstrukce je plánována do poloviny září.

Děkujeme za pochopení.

Oprava chodníku a změna značení

Vážení spoluobčané,

prosíme o opatrnost a ohleduplnost při průjezdu stavbou. Ve čtvrtek 23.8.2018 bude zahájena poslední etapa rekonstrukce v ulici Okružní 170, související s otevřením nových tříd mateřské školy. Dojde ke kompletní přestavbě chodníků od ul. Hlavní k mateřské školce - změna povrchu na zámkovou dlažbu a oprava povrchu od školky na křižovatku Hlavní/Hájecká. Zároveň dojde k opravě největších defektů v asfaltovém povrchu. Vjezd obyvatelům domů a do nemovitostí bude trvale zajištěn.

Okruzni

Po rekonstrukci dochází od 3.9.2018 ke změně dopravního značení, z důvodu zvýšeného pohybu malých dětí, a to na zjednosměrnění ul. Okružní, dle přiloženého nákresu. Parkování pouze tak, aby zůstal minimálně 3,5m široký průjezd pro automobily IZS, od odbočky na parkování pouze po pravé straně.

Děkujeme za pochopení

Za OU Chýně, starostka Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz