Oznámení OÚ

V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Až 100 stromů pro Chýni - zapojíte se?

Vážení občané,

jak jste měli možnost si přečíst ve Zpravodaji, rádi bychom ve spolupráci s Vámi zasadili dalších až 100 stromů v naší obci.

Kdo nečetl – může zde: https://www.chyne.cz/images/novy_web/dokumenty_ke_stazeni/2021/21_zpravodaj_chyne_srpnen_web.pdf

strom

Co budeme sázet?

 • Javor babyka – Acer campestre
 • Habr obecný – Carpinus betulus
 • Buk lesní – Fagus sylvatica
 • Topol – populus
 • Platan javorolistý (Platanus × acerifolia)
 • Jabloň – Malus
 • Lípa malolistá (srdčitá) – Tillia cordata
 • Jilm horský – Ulmus glabra
 • Třešeň ptačí – Prunus avium
 • Višeň – Prunus cerasus
 • Ořešák vlašský – Juglans regia
 • Dub – Quercus

Která místa vytipovávat?

 • Umístění na obecním pozemku v https://app.gisonline.cz/chyne?s=jwwlzswrki
 • Na soukromém pozemku se souhlasem vlastníka
 • Závazek na minimálně 20 let (ideálně 50)
 • Umístěné na vašem do 3 m od hranice pozemku s veřejným prostranstvím:
 • parkovištěm
 • chodníkem
 • komunikací

 Jak vytipované místo zadat a kam?

Návrhy výsadby zadávejte skrze mobilnirozhlas.cz v sekci Pochvaly a prvních 100 ks splňujících podmínky vysázíme. Návod zde.

100stromů návod

A abychom si všichni výsadbu pořádně užili, ve vybraných místech sázení uskutečníme společně 23. a 24.10. 2021 a bude i občerstvení!

Své tipy, prosíme, posílejte do 15.9.2021 včetně.

 

Děkujeme a těšíme se!

Váš OÚ

Odstávka dodávky vody - 13.-16.9.2021 - prosíme o pozornost

Vážení občané,

dovolte nám Vás informovat, že na základě sdělení společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. dojde k dlouhodobější odstávce štoly, která přivádí vodu do naší obce a která je plánovaná na

13. 9. 2021 od 16 hod do 16. 9. 2021 do 14 hod.

Po tuto dobu budou všechny domácnosti zásobovány z našeho vodojemu, který již napouštíme do plné jeho kapacity.

Prosíme občany, aby se nepředzásobovali (došlo by tak ke zpomalení procesu napouštění vodojemu) a aby vodou šetřili.

Děkujeme za pochopení

Váš OÚ

Multifunkční hala u ZŠ Bolzanova - pátky pro veřejnost - OBNOVENO od 10.9.2021

Vážení občané,

páteční vstupy pro veřejnost do sportovní haly budou od 10.9.2021 OBNOVENY za platných vládních opatření.  Halu není třeba rezervovat.

Zkráceně to znamená, že se při vstupu musíte prokázat očkováním, testováním, proděláním onemocnění covid-19, viz platné nařízení vlády ze dne 1.9.2021.

Tato opatření se nevztahují na děti do 6 let.

Pokud se nemůžete prokázat, můžete si na místě zakoupit antigenní test a po jeho provedení vstoupit do haly.

Celé znění:

Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Nařizuje se organizátorům osoby před vstupem na trasu kontrolovat a požadovat prokázání následujícího:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno  léčivým přípravkem
  • i) obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  • ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 • d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
 • f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Děkujeme za pochopení

Váš OÚ Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz