Oznámení OÚ

V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Oprava křižovatky

Vážení občané,
Od úterý 23. 6. 2020 bude probíhat oprava křižovatky u betonárny v Chýni (rozsah dle přiložené mapky). Provoz bude probíhat kyvadlově. Předpokládaná doba opravy je 14 dní. Investorem akce je KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC .
Děkujeme za pochopení
OÚ Chýně

oprava křižovatky

Zastupitelstvo online

Vážení spoluobčané,

dnešní zastupitelstvo se uskuteční online na odkazu https://us02web.zoom.us/j/7940925043?pwd=Mk1FOGpqb0toT0dYdXpNejQzQXZodz09 od 18:00, uveďte při přihlášení své jméno, heslo pro vstup je PSČ Chýně. Místnost pro vstup bude otevřena od 17:50, maximální počet účastníků je 100 osob.

Pravidla:

  • prosíme, neskákejme si do řeči
  • o slovo se vždy hlásíme
  • prostor pro diskusi je vždy na konci příspěvku
  • pokud máte další body můžete psát do chatu
  • nepřihlašujte se anonymně

https://us02web.zoom.us/j/7940925043?pwd=Mk1FOGpqb0toT0dYdXpNejQzQXZodz09

Hlasování Středočeský kraj - participativní rozpočet

Právě probíhá hlasování o projektech, které budou podpořeny Středočeským krajem z jeho participativního rozpočtu. V našem nejbližším okolí jsou dva projekty, kterým můžete dát svůj hlas. Prvním projektem je Freestyle park Chýně v blízkosti vlakového nádraží Chýně, který skončil na 4 místě v participativním rozpočtu obce Chýně. Druhým projektem je Obnova historické polňačky propojující Chýni s Rudnou, která bude navazovat na námi chystané propojení zastávky Chýně-jih.
Hlasovat můžete na stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/ Bližší informace k jednotlivým projektům najdete v galerii projektů.
Hlasovat mohou pouze osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje. Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Všechny hlasy mají stejnou váhu a hlasující je může, ale nemusí, využít všechny.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz