Oznámení OÚ

V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Zastupitelstvo online

Vážení spoluobčané,

dnešní zastupitelstvo se uskuteční online na odkazu https://us02web.zoom.us/j/7940925043?pwd=Mk1FOGpqb0toT0dYdXpNejQzQXZodz09 od 18:00, uveďte při přihlášení své jméno, heslo pro vstup je PSČ Chýně. Místnost pro vstup bude otevřena od 17:50, maximální počet účastníků je 100 osob.

Pravidla:

  • prosíme, neskákejme si do řeči
  • o slovo se vždy hlásíme
  • prostor pro diskusi je vždy na konci příspěvku
  • pokud máte další body můžete psát do chatu
  • nepřihlašujte se anonymně

https://us02web.zoom.us/j/7940925043?pwd=Mk1FOGpqb0toT0dYdXpNejQzQXZodz09

Vítání občánků

Stali jste se šťastnými rodiči, máte trvalý pobyt v Chýni a zájem o slavnostní přivítání vašeho děťátka v naší obci? Přihlaste se na vítání občánků, které proběhne 24. 9.!

Přihlášky přijímáme do 11. 9. 2020 na e-mailu prochazkova@chyne.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte, datum narození, jména a příjmení rodičů dítěte, adresu trvalého bydliště a telefonní číslo. Na vítání občánků je přítomen fotograf, fotografie vám budou zaslány zdarma v plné tiskové kvalitě.

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz