Setkání se zastupiteli obce Chýně s občany Na Vyhlídce

.

Kdy: 14. 9 2016 od 17 hod

Kde: U dětského hřiště Na Vyhlídce

(v případě nepřízně počasí setkání proběhne na obecním úřadě)

 

Zveme obyvatele oblasti Na Vyhlídce ke společnému setkání se zastupiteli obce. Hlavním cílem setkání je otevřená diskuse nad problematickými otázkami, které se týkají oblasti Na Vyhlídce.

Mezi projednávané oblasti budou patřit tyto body:

1/  Zřízení bezpečného a osvětleného přístupu do obce

2/ Zavedení opatření na dodržování povolené rychlosti v obci

3/ Zřízení přechodu mezi autobusovými zastávkami Na Vyhlídce a jejich osvětlení

4/ Zajištění stálého přísunu pitné vody

5/ Posílení autobusových spojů do zastávky Na Vyhlídce

6/ Navýšení kapacity kontejnerů pro tříděný odpad a případný přesun kontejnerů

7/ Zvýšit četnost údržby obecních pozemků

8/ Informovanost občanů Na Vyhlídce

Na setkání zve nejen občany z oblasti Na Vyhlídce, ale i všechny, koho daná problematika zajímá, a těší se na viděnou

                                                                               

Mgr. Anna Chvojková

starostka        

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz