Pozvánka na zastupitelstvo dne 3.8.2016

.

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.
Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu Chýně, Hlavní 200
Doba  konání:  3. srpna 2016 v 18,00 hod.

Navržený program:
1.    Zahájení
2.    Schválení programu
3.    Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.    Zpráva starostky o činnosti obce
6.    Dodatek plánovací smlouvy č.2 se společností Bemett s.r.o
7.    Darovací smlouvy mezi Oakland Trade a.s., Bemett Chýně s.r.o. a obcí Chýně
8.    Plánovací smlouva se společností Eurodevelopment s.r.o.
9.    Plánovací smlouva se společností Silver Group s.r.o.
10.    Smlouvy o převodu infrastruktury společností Embalador s.r.o.
11.    Žádost o finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb Diakonie ČCE
12.    Ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci s městem Hostivice
13.    Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
14.    Diskuse
15.    Závěr.

V Chýni dne 26. 7. 2016
 
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně
 
Vyvěšeno dne 26. 7. 2016           
Sejmuto dne 3. 8. 2016

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz