Výsledky dotazníkového šetření

.

Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření „Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012)“. Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků v papírové podobě a zároveň bylo možné vyplnit dotazník na webových stránkách obce. Celkem bylo odevzdáno 228 dotazníků a návratnost činila 15,7 %.

V souhrnném přehledu jsou interpretována hrubá data, tak jak vzešla přímo z dotazníkového šetření. Všechny odpovědi, které byly doplněny komentáři, mají zahrnutou část nekorigovaných komentářů, ve které jsou doslovně přepsány komentáře respondentů. Upraveny a vynechány byly pouze sprostá slova a nepublikovatelné výrazy.

Souhrn výsledků má 49 stran a lze jej stáhnout zde: Výsledky dotazníkového šetření (formát PDF)

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz