Letní kino - 23. 7. 2021 - doplňující informace

Vážení občané,

k letnímu kinu jen doplňujeme, že vstup, prodej lístků a občerstvení bude již od 20.00 hodin. Vstup bude pouze od MŠ v Okružní.

Dále je nutné dodržovat platná vládní opatření, která stanovují následující podmínky pro vstup osob na kulturní akce ve venkovních prostorách.

Účastníci akce prokáží při vstupu, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19, že u očkování uplynulo:

  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

d) podepsání čestného prohlášení přímo na místě

Tato opatření se nevztahují na děti do 6 let.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou 😊

OÚ Chýně

Putovní kino

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz