Chodník na Baštu

11.5.2020

Obec Chýně plánuje předložit v létě roku 2020 žádost o podporu do výzvy MAS Jihozápad. Hlavním cílem projektu je výstavba chodníku podél silnice III/00518 v ulici Hlavní na hrázi rybníka Bašta. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se po této trase i účastníků provozu na přilehlé vozovce. Doba realizace projektu je plánována rok 2022 za předpokladu, že projekt bude schválen k financování z Integrovaného regionálního operačního programu.

Věříme, že následná realizace napomůže zvýšení bezpečnosti všech chodců v průběhu celého roku

OU

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz