Hlasování Středočeský kraj - participativní rozpočet

Právě probíhá hlasování o projektech, které budou podpořeny Středočeským krajem z jeho participativního rozpočtu. V našem nejbližším okolí jsou dva projekty, kterým můžete dát svůj hlas. Prvním projektem je Freestyle park Chýně v blízkosti vlakového nádraží Chýně, který skončil na 4 místě v participativním rozpočtu obce Chýně. Druhým projektem je Obnova historické polňačky propojující Chýni s Rudnou, která bude navazovat na námi chystané propojení zastávky Chýně-jih.
Hlasovat můžete na stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/ Bližší informace k jednotlivým projektům najdete v galerii projektů.
Hlasovat mohou pouze osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje. Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Všechny hlasy mají stejnou váhu a hlasující je může, ale nemusí, využít všechny.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz