Vodovod je opraven

V současné chvíli je již potrubí napojeno. Dle zákona o vodovodech a kanalizacich je náhradní zásobování vymezeno § 9 odst. 5, § 9 odst. 6 písm. a) a v § 9 odst. 8 a ve smlouvě s provozovatelem je při havarii delší než 24h. V současné chvíli je havárie 9h. Nyní dochází k napouštění řadu. Situace bude přetrvávat do večerních hodin. Předpoklad napouštění celého řadu je mezi 21-22hodinou.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz