UPOZORNĚNÍ - oznámení o době a místě konání voleb


OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

Starostka obce Chýně podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


                                                                                                                    o z n a m u j e:

 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

-  v pátek dne 24. května 2019 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
-  v sobotu dne 25. května 2019 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově staré školy na adrese Za školou 55
pro voliče bydlící v ulicích - 1. Máje, Amerlingova, Bernardova, Bolzanova, Bronzová, Cenomanská, Družstevní, Ecksteinova, Fránova, Hlavní, Hostivická, Hoškova, Johančina, K Palpostu, K Roklím,  K Rybníčkům, Ke školce, Krátká, Květnová, Laténská, Lomená, Mikulášova, Na Jarolímce, Okrajová, Okružní, Opata Petra, Opata Mariana, Opata Matěje, Opata Jana, Pešíkova, Potoční, Premonstrátů, Příčná, Příhodova, Rudenská (čp. 17, 136), Rybniční, Slepá, Sluneční, Souběžná (čp. 404, 579, 667, 672, 714), Spojová, Sportovní, Strmá, Střední, Štěrbova, Tichá, Točivá, Turonská, U Dráhy, U Váhy, Uherova, Úhonická, V Pískách, Východní, Za Horou, Za Ovčínem, Za Ovčínem II, Nad Přední Skálou, Za školou, Za Tratí, Západní, Zdenkova

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově staré školy na adrese Za školou 55
pro voliče bydlící v ulicích  - Boční, Borová, Březová, Buková, Dlouhá, Hájecká, Hájek, Javorová, Jedlová,Ke Skále, Levandulová, Liliová, Lipová, Modřínová, Na Kališti, Nad Baštou, Obecní, Oblouková, Pod Průhonem, Rudenská (čp. 24, 67, 86, 134, 154, 202, 273, 283, 296, 692, 693, 694, 695), Růžová, Slunečnicová, Smrková, Souběžná (čp. 265), Šeříková, Topolová, U Višňovky, Vřesová, Zahradní, Zvonková, bez ulice čp. 64.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
 
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V Chýni dne 7. 5. 2019

Mgr. Anna Chvojková
        starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz