Rekonstrukce ul. Na Jarolímce

Vážení spoluobčané,

V průběhu týdne od 18. 3. 2019 bude dle počasí zahájena rekonstrukce ulice Na Jarolímce. Doba provádění rekonstrukce bude cca 2 měsíce od zahájení. V této souvislosti Vás žádáme o poskytnutí součinnosti s realizační firmou s ohledem na omezení vjezdu na Vaše pozemky v čase od 7:30 do 18:00. Po dobu rekonstrukce rovněž nebude možné parkování na dotčené komunikaci. Odvoz odpadu bude zajištěn. Pro individuální potřeby pohybu na komunikaci ve výstavbě se obracejte na zástupce firmy PSS Bohemia s.r.o. p.Marka Pulkraba tel. 734 505 717.

Provedení vjezdů k jednotlivým pozemkům není předmětem díla. V případě zájmu o provedení vjezdu realizační firmou se prosím obracejte na Obecní úřademailem se svou žádostí a to na mail ou@chyne.cz a do předmětu uveďte "vjezdy Jarolímka" a v textu uveďte parcelní číslo nemovitosti. Obec zprostředkuje zpracování cenové kalkulace pro každý konkrétní případ a bude záležet na Vás, zda nabídku realizační firmy přijmete.

Děkujeme za pochopení

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz