MULTIFUNKČNÍ HALA CHÝNĚ

Páteční vstupy pro veřejnost do sportovní haly budou od 10.9. OBNOVENY za platných vládních opatření.  Halu není třeba rezervovat.

Zkráceně to znamená, že se při vstupu musíte prokázat očkováním, testováním, proděláním onemocnění covid-19, viz platné nařízení vlády ze dne 1.9.2021.

Tato opatření se nevztahují na děti do 6 let.

Pokud se nemůžete prokázat, můžete si na místě zakoupit antigenní test a po jeho provedení vstoupit do haly.

Celé znění:

Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Nařizuje se organizátorům osoby před vstupem na trasu kontrolovat a požadovat prokázání následujícího:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno  léčivým přípravkem
    • i) obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
    • ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
  • d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
  • f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Pronájem haly, malého sálu a venkovního sportovního hřiště. 

Hala má sportovní dřevěný povrch o rozměrech 44 x 22 metrů. Lze ji využít pro širokou škálu sportů, například pro volejbal, fotbal, florbal, basketbal, futsal, nohejbal a halové sportovní kroužky. V letošním roce budou realizovány 2-3 kurty pro badminton. Je zde možné pořádat sportovní, kulturní a společenské akce včetně sportovních příměstských táborů. K dispozici je také malý sál o rozloze 8,5 x 9,4 metrů.

NABÍZÍME MOŽNOST POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ PRO LÉTO 2019, VČETNĚ VYUŽITÍ VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ A STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

Prostory jsou vybaveny klimatizačním zařízením, bufetem, šesti moderními šatnami a zázemím pro rozhodčí. K dispozici je bezplatné parkoviště přímo u budovy. Hala disponuje teleskopickou tribunou s kapacitou 340 osob, projekčním plátnem, ozvučením, časomírou a mobilním pódiem.

Pro podrobnější informace využijte následující kontakt: hala@chyne.cz, tel. 601 594 926, 739 421 515  Rezervační systém

Provozní řád sportovní haly

 

 

 

rezervační systém

 

 201805071018 L0079 otevirani sportovni haly201805072001 L1934 otevirani sportovni haly201805071036 L0203 otevirani sportovni haly201805071910 L1688 otevirani sportovni haly201805071542 L1452 otevirani sportovni haly201805071959 L1911 otevirani sportovni haly201810062041 L438 volebni eso party201810062055 L446 volebni eso party

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz