Druhé pracovní setkání k parku nad školou

Na základě domluvy s účastníky veřejného pracovního setkání z minulého týdne zvěřejňuje závěry z druhého společného jednání k parku Za Ovčínem, reálně mezi ul. Na Jarolímce - Ecksteinova, pracovní název "Opatkovka":

- oproti prvnímu setkání z dubna 2017 došlo na základě požadavku SÚ Hostivice k přidání veřejných toalet k BD E2

- rampy pro možnost sjíždění kopců mají vyšší sklon pro lepší rozjezdy

- na základě minulých připomínek došlo k přesunu dětského hřiště za školní halu, výstavba musí být dle smlouvy s Bemetem ukončena do konce letošního roku

- na hranici s pozemky u dvojdomků jsou přesunuty nejvyšší stromy, aby nedocházelo k zastínění a bylo zmírněno zahuštění

- vypuštění vyzděného amfitétru v poldru nahrazeno přírodním

- vzhledem k nepořádku naváženého bytovými domy do dešťové kanalizace byl upraven sklon pro lepší zarůstání  

 

Podmínky realizace - získání dotace v jarní výzvě OPŽP, jinak se realizace vzhledem k vyšším nákladům odkládá na neurčito 

Finální verze výkresové části předložená na SÚ ke stažení ZDE, náhledy 1, 2,

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz