Informace pro rodiče z lokality Na Vyhlídce

Vzhledem ke stavbě kruhového objezdu v ulici Rudenská, byl vybudován propojný chodník na druhé (západní) straně ul Rudenská. Provizorní chodník o délce cca 80m dále navazuje na již vybudovanou obytnou zónu a bezpečně průchodnou cestu až ke škole, kolem ulic Opatů, do Ecksteinovi až ke škole v ul. Bolzanova. V první polovině září bude u cesty osazeno veřejné osvětlení a tato provizorní úprava bude v průběhu podzimu upravena zámkovou dlažbou a přechod v Rudenské osazen výstražným systémem upozorňující na pohyb chodců.

V průběhu prací na kruhovém objezdu bude doprava postupně vedena střídavě v jednom jízdním pruhu. Předpokládané ukončení prací je 15.10.2018.

cestaNV

Děkujeme za pochopení 

Váš OU

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz