Bezpečnostní analýza obce

V předminulém týdnu jsme vás prostřednictvím našich webových a facebookových stránek poprosili o vyplnění ankety týkající se bezpečnosti v obci a vašeho názoru na kamerový systém.

Aby naše informace byly kompletní a ucelené, rádi bychom se s Vámi podělili také o bezpečnostní analýzu Policie České republiky. Analýza je zpracována pro rok 2016 a 2017.

Kriminalita - trestné činy (přečiny i zločiny)

Rok

Celkem

Proti rodině a dětem

Pořádkové

Majetková

2016

19

3

5

11

2017

11

2

1

8

Dále bylo v roce 2016 spácháno celkem 50 přestupků, z toho 46 proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2017 se počet přestupků snížil na 44 a z toho 16 přestupků způsobili neukáznění řidiči. Za obě analyzovaná období zůstalo celkem 37 čísel jednacích, kdy policie věc šetří, ale není zjištěno žádné protiprávní jednání.

Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, obec rozhodně využije bezpečnostní prvky zajišťující ostrahu veřejných prostor. Tyto budou pomáhat právě budované obecní policii v zajištění pořádku. Vedení obce zažádalo o dotaci pokrývající 90% nákladů, což je neobvykle vysoký díl a tedy výrazné ušetření obecních financí.

Do naší obecní ankety se zapojilo 154 obyvatel Chýně. Na základě dotazníku bylo vytipováno několik lokalit, které jsou občany vnímány jako nejvíce problematické. Teď již k vyhodnocení samotné ankety.

57,3 % z dotázaných obyvatel obce zcela souhlasí s monitorováním veřejných prostranství. 30 % z dotázaných souhlasí s výhradami. Pokud jde o lokalitu, kterou vnímají dotazovaní jako tu, kde se nejčastěji děje protiprávní jednání, pak byla nejvíce označována ulice Ke Skále, na druhém místě Okružní a v těsném závěsu ulice Ecksteinova.

Dle ankety se protiprávního jednání na území naší obce dopouští nejvíce řidiči. Krizová je především rychlost v ulicích Ke Skále a Rudenská. Dále pak parkování v ulicích. Explicitně jsou zmiňovány: Okružní, Borová a U Dráhy. Jako další se umístili pejskaři – především, tedy volně pobíhající psi a neodklízení exkrementů.

Získaná data jsou velmi zásadní pro další plánování preventivních opatření, a pak jsou také důležitou zpětnou vazbou na opatření již učiněná.

Anketa Bezpečnost 1
Anketa Bezpečnost 2Anketa Bezpečnost 3Anketa Bezpečnost 4

Velice děkujeme všem, kteří se na vyplnění ankety podíleli a věnovali pár minut svého času zamyšlení nad bezpečností v naší obci.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz