Výstavba autobusové točny v ulici Ke Skále před přejezdem kolejí ČD

Výstavba autobusové točny v ulici Ke Skále před přejezdem kolejí ČD

V případě vhodných klimatických poměrů, začne 15. února 2018 výstavba autobusové točny v ulici Ke Skále, před přejezdem kolejí ČD. Předpokládané ukončení prací je první polovina měsíce dubna. Součástí točny bude výstupní a nástupní zastávka BUS.

Autobusová točna se bude stavět na základě stavebního povolení vydaného MÚ Černošice, odbor výstavby pod č. j. MUCE 25071/2017 OSU ze dne 21. 04. 2017.

Zhotovitelem stavby je firma Valstavcz-7 sro.

Při výstavbě točny bude úplně uzavřena ulice Ke Skále, v úseku ulice Pod Průhonem – přejezd kolejí ČD. Objízdné trasy budou vyznačeny přechodnými dopravními značkami. Kontejnery na tříděný odpad budou přesunuty na křižovatku ulic Na Kališti – Hájecká.

Tvar točny je patrný z přiložené koordinační situace  a situace širších vztahů.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz