Tříkrálová sbírka

Vážení spoluobčané,
 
tak jako minulá léta, tak i letos prvních 14 dnů v lednu se s Klubem rodičů a místními rodinami zapojujeme do celostátní Tříkrálové sbírky. Letos se nám podařilo poprvé využít možnosti zažádat o část vykoledovaných financí, aby zůstaly  v Chýni a pomohly zafinancovat  humanitární počin rodině, která to potřebuje. Níže posíláme odkaz na detailnější informaci, kam využití sbírky směřuje.
 
http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/
 
Jsme velice rádi, že tak můžeme alespoň malou spoluúčastí přispět na kompenzační pomůcky, pomoci rodině, která se od minulého léta musí "vyrovnat" s diagnostikovaným onemocněním Bestovy choroby u syna - sedmiletého školáka. 
 
Jedná se o dědičné onemocnění, které má variabilní průběh. V současné době na ni není žádná účinná léčba. Jedná se o plíživé onemocnění, zprvu lidé nevidí dobře za soumraku či v noci, dále se objevují různé rozmazané věci, barvy už nejsou tak jasné jako dřív. Při rozšíření onemocnění pak vidí mlhavě, uprostřed zorného pole se šedou skvrnou, obraz je rozvlněný a nejasný. Později není možné číst, rozeznávat známé tváře. Pokročilejší stav onemocnění je fatální a vede ke slepotě, tento stav není vratný.
 
Malý Jirka už na jedno oko nevidí, druhé je postiženo zatím částečně.
 
Naše dvě hlídky sbírky Tří králů budou chodit koledovat v Chýni o víkendu 6. a 7. 1. 2018. Pokud byste někdo stáli o to přispět a naši hlídku Tří králů se zapečetěnou pokladničkou si tak k sobě "přivolat", prosím pošlete mi informaci se jménem a adresou na email : hannahcoufalova@gmail.com a  my se pokusíme Vaši domácnost nevynechat.
 
Příjemné novoroční dny
 
Za Klub rodičů Hana Coufalová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz