Registrace do nového systému svozu odpadů

Vážení občané,

v těchto dnech dostáváte do schránek dopis s informacemi k přechodu na nový systém svozu odpadů, který začne v obci platit od 1. května tohoto roku. Součástí dopisu je několik dokumentů, jejichž elektronickou verzi naleznete také zde:

- znění průvodního dopisu

- informační leták vysvětlující změny v systému svozu a plateb za odpady

- smlouva o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem v obci Chýně včetně příloh, především formuláře Identifikace uživatele systému

- návod k vyplnění formuláře Identifikace uživatele systému

Registrace bude zahájena 11. dubna. Podrobnější informace získáte také v této prezentaci, na obecním úřadě na telefonních číslech 739 001 324 nebo 311 670 595, případně na e-mailové adrese palatinus@chyne.cz.

Obecní úřad

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz