V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Koncert Josef Suk trio

Zveme vás na neformální koncert, v němž se představí naši sousedé, manželé Krestovi. Zaposlouchat se můžete do známých melodií.

JOSEF SUK TRIO

 

Omezení dodávek vody - oprava

Vážení spoloubčané,

Vzhledem k prováděným mimořádným úpravám na přivaděči vody, z důvodu podezření na únik či havárii, může dojít ke krátkodobým výpadkům v dodávkách vody. Na odstranění závady se pracuje.

OU

Odečet elektřiny

Vážení občané,
ve dnech 23.8. - 6.9. bude v obci probíhat odečet elektřiny.
OÚ Chýně

Letní kino v Chýni

Zveme vás na promítání filmu Ženy v běhu. Na místě občerstvení.
V případě špatného počasí zveřejníme zprávu o zrušení akce v pátek do 12.00.

na web ženy

Omezení v dopravě přes Chrášťany

Dnes jsme byli informováni Krajskou správou a údržbou silnic o opravě stávající okružní křižovatky v Chrášťanech (na sil. II/605 a III/0058). Dle informací se pro ně jedná o plánovanou opravu, která měla být zahájena 7.8.2019, ale byla zahájena až dnes 14.8.2019 a její ukončení je posunuto na 11.9.2019.

Dočasné přesuny zastávek autobusu na metru Zličín

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID V OBLASTI AO ZLIČÍN – OMEZENÍ PROVOZU V AO

rozhodnutí ÚMČ Praha 17, č.j.: ÚMČP17 012379/2019/ŽPD/Ta

Z důvodu opravy povrchů vozovky v areálu depa Zličín dojde k přemístění zastávek linky 347 a 358 ve 3 různých etapách a to následovně (PDF VERZE):

I.etapa
od zahájení provozu dne 19.08.2019 (pondělí)
do ukončení provozu dne 28.09.2019 (sobota)


II.etapa
od zahájení provozu dne 29.09.2019 (neděle)
do ukončení provozu dne 26.10.2019 (sobota)


III.etapa
od zahájení provozu dne 26.10.2019 (neděle)
do ukončení provozu dne 16.11.2019 (sobota)

 

PID1

PID2

PID3

Hledáme původce odpadu

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Poslední dny se ve tříděném odpadu množí pytle s hnijícím gastroodpadem a odpadem z jímek. Pokud někdo z vás máte jakékoliv informace o možném původci tohoto odpadu, prosíme o předání na obecní policii tel. 725 725 156.

f2

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz