V této kategorii jsou zobrazovány informace Obecního úřadu Chýně. Jedná se o důležitá upozornění, informace o přerušení dodávek vody, plynu či elektřiny, o výstrahách ČHMÚ či další informace, které považujeme za podstatné pro občany.

V případě, že si chcete projít historii nebo neaktuální informace, najdete je v ARCHIVU zde.

Pozvánka na prezentaci zahájení stavby

Pozvánka na prezentaci logo

 

 

Vážení občané,

dovolte, abychom Vás pozvali na prezentaci zahájení stavby – Chýně – chodník podél ulice Hlavní – etapa I. (od křižovatky ulic Hlavní a Okružní k pivovaru).


Začátek kontrolního dne 1. 3. 2021 v 16.00 hod. před obecním úřadem.


Prezentaci bude možné sledovat i online prostřednictvím tohoto odkazu:


https://us02web.zoom.us/j/7940925043?pwd=Mk1FOGpqb0toT0dYdXpNejQzQXZodz09

 

S pozdravem

Anna Chvojková, starostka

Informace o celostátním opatření upravující podmínky chovu drůbeže

Vážení občané,

ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Státní veterinární správou z důvodu výskytu nových případů ptačí chřipky na území České republiky vydalo  26. ledna 2021 celostátní opatření upravující podmínky chovu (zákaz chovu drůbeže ve venkovním volném výběhu, případně zasíťování výběhu a podávání krmiva a vody uvnitř hal) a omezují přesuny drůbeže do drobnochovů. Cílem těchto kroků je minimalizovat riziko šíření nákazy do dalších chovů drůbeže.

Mimořádné opatření je připojeno, včetně související tiskové zprávy.

Další aktuální informace lze získat zde:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ptaci-chripka-je-potvrzena-v-dalsich.html

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz