Obecní policie Chýně

 

Kontaktní informace

  telefon:   725 725 156    Akutní případy narušování veřejného pořádku, ohrožení majetku, zdraví či bezpečnosti
  e-mail:   op@chyne.cz   Náměty, podněty, upozornění na problémy neakutního rázu
  adresa:   Hlavní 200   Služebna obecní policie se nachází v budově v přízemí obecního úřadu na adrese Hlavní 200

!--

 

Strážníci

Jan Hladiš  
   
 

-->

 

 

Služební doba

Služební doba obecní policie se vztahuje především na všední dny, denní a pokrývající v maximální možné míře především ranní a odpolední špičky provozu a aktivity v obci. Obecní policie bude také sloužit při mimořádných příležitostech jako jsou společenské a kulturní akce.

 

Úkoly a pravomoci strážníků obecní policie

Úkolem či pravomocí strážníků obecní policie je mimo jiné:

  • přispívat k ochraně majetku, zdraví či života, poskytnout pomoc při jejich ohrožení a spolupracovat s dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
  • dohlížet na dodržování zákonů, vyhlášek, veřejného pořádku, čistoty na veřejných prostranstvích a obecně na dodržování pravidel občanského soužití.
  • podílet se na prevenci kriminality a jiných sociálně patologických jevů.
  • dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu, kontrolovat dodržování pravidel silničního silničního provozu a pokutovat jejich porušování. Tato pravomoc se vztahuje i na provádění dechové zkoušky na požití alkoholu.
  • rozhodnout o odstranění vozidla neoprávněně parkujícího na vyhrazeném parkovišti nebo tvořícího překážku v provozu.
  • usměrňovat provoz na komunikacích pro zajištění či obnovení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.
  • zabránit v další jízdě řidiči či vozidlu, pokud jsou k další jízdě nezpůsobilí.
  • zadržet osobu podezřelou ze spáchání přestupku či trestného činu, legitimovat ji, vyzvat ji k vysvětlení na místě či na služebně a v případě podezření ze spáchání trestného činu také předvést tuto osobu na služebnu Policie ČR.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz