Chýňská o.p.s. Občané Přátelé Sousedé

gauguin

Symbolistický, alegorický obraz s tímto názvem namaloval Paul Gauguin v roce 1897 za svého pobytu na Tahiti, kam se ukryl před dramatickými peripetiemi života v tzv. civilizovaném světě. Tahiti považoval za ráj, civilizací ještě nezkažený.

Chýňská o.p.s. Občané Přátelé Sousedé vznikla v roce 2013 proto, aby vytvořila – několik měsíců po faktické likvidaci občanského sdružení Arbor po Dětském dni v roce 2012 - platformu pro pokračování v činnosti, započaté tímto sdružením. Restart Arboru tehdy vzhledem ke společensko-politickému rozložení sil v obci nebyl možný. Na základě zkušeností, které jsme za řadu let působení v místní občanské společnosti učinili, jsme došli k přesvědčení, že je třeba, aby tato činnost byla „emancipovanou“ zábavou lidí, kteří si důvěřují a kteří jsou si blízcí v pohledu na fungování občanské společnosti.
Tak jako dříve, připravujeme setkávání lidí při různých příležitostech, podílíme se organizačně na společenských, kulturních a sportovních událostech v obci a okolí. Letos to po Chýňském masopustu (spolu s Arborem), který už je za námi, bude v květnu běh Chýní (ve spolupráci s rybáři od Strahováku), připravujeme několik vystoupení smíšeného pěveckého sboru Chláchol (naposledy jsme zpívali 4.února na zámečku v Hostivici), cítíme odpovědnost za činnost obecní galerie Kayna (od března zde bude vystavovat náš „dvorní“ fotograf dění v obci Rudolf Musil, na podzim pak proběhne soutěžní výstava fotografií Co se v Chýni za rok šustlo a i letos pro Chýni možná objevíme zajímavé autory malířských děl). Spolu s obecním úřadem se chceme zajímat o sociální a existenční situaci obyvatel Chýně, o kvalitu veřejných prostranství v obci, o věci „veřejné“.
Budeme, tak jako v minulosti, rozvíjet obnovené tradice, o masopustu již zmínka padla, těmi dalšími jsou adventní a vánoční zpívání, akce pro dospělé i děti. Budeme rádi spolupracovat s každým, kdo se v dobré vůli bude chtít na naší činnosti podílet, rádi pomůžeme tam, kde budeme moci.


Naše logo:

 

Galerie Kayna: Logo Chlácholu:

Naše adresa:

Chýňská o.p.s., Hájecká 218, 253 01 Chýně

Kontaktní osoby:

Věra Kovářová, ředitelka o.p.s., 605 984 253, vera.kov1@seznam.cz
Saša Netrefová, předsedkyně SR o.p.s., 606 516 707, anetrefova@centrum.cz
Naše webové stránky: www.chynskaops.cz

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz