Strahovský rybník o.p.s.

 

strahovak

 

 

 

 

 

 

 

Společnost byla založena dne 29 8. 2000 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností
u Krajského obchodního soudu dle zákona č. 248/1995 Sb. Společnost založilo sedm zakladatelů, fyzických osob.
Její hlavní činností je poskytování služeb rekreačního a sportovního charakteru občanům Chýně, Hostivice a ostatním občanům ve vymezené lokalitě přírodního areálu s vodními plochami.
S poskytováním služeb je spojena výrazně ekologická aktivita společnosti v pronajaté lokalitě rybníka a přilehlých pozemcích. Jedná se o dobudování hrází a okolních ploch, výsadbu keřů a stromů, sekání trávy, úklid a čistění areálu, zajištění rybí obsádky a vytváření dobrých podmínek pro život ohrožených živočišných druhů.
Touto činností chce společnost obnovit a dotvořit přírodní areál a poskytnout zájemcům o sportovní rybolov za stanovených podmínek možnost vyžití při regulačním odlovu a zároveň nejen jim, ale i ostatním občanům zajistit možnost pobytu v příjemném prostředí zeleně a vodních ploch.
Po čtrnácti letech fungování společnosti se vytvořil velký okruh příznivců, kteří spolu s ostatními občany regionu aktivně využívají tento prostor a zároveň se podílejí na jeho dotváření a udržování.
Dlouhodobým cílem péče je zlepšit podmínky pro výskyt zde žijících organismů a biotopů. V rámci ochrany živočichů je nutné vysadit různé druhy stromů a pestré keřové patro.

Adresa

Strahovský rybník o.p.s.
Hlavní 200
253 01 Chýně

Web: www.strahovnik.cz

Kontaktní osoba:

Marie Součková tel: 776 690 816

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz