Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Chýni

hasici

V obci Chýně působí JSDH čítající 10 členů:

 • Jiří Mikulenka, Chýně       - velitel sboru
 • Libor Zeman, Chýně        - velitel družstva
 • Martin Záhora, Chýně
 • Lukáš Kadlčík, Chýně
 • Jan Vacek, Chýně            
 • Michal Brunhofer             -strojník
 • Richard Czerwinski          -strojník
 • Zdeněk Vajnlich
 • Miroslav Teplý
 • Jan Veselý

Člen JSDH plní následující úkoly:

 • při vyhlášení požárního poplachu v obci se neprodleně dostaví do požární zbrojnice
 • podle rozkazů velitele JSDH provádí požární zásah, příp. jiné záchranné práce
 • účastní se odborné přípravy
 • podílí se na údržbě požárního vozidla, požárního přívěsu a věcných prostředků požární ochrany.

Obec Chýně

 • poskytuje členům JSDH osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky
 • zajistí členům JSDH připojištění pro případ úrazu při výkonu služby v JSDH a pojištění na škody způsobené činností JSDH a hradí toto pojistné.

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz