GDPR

Nakládání s osobními údajiNakládání s osobními údajiV dubnu roku 2016 vydal Evropský parlament a Rada EU nové nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Toto nařízení bude s účinností od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů. Od tohoto dne se tedy i Obecní úřad Chýně při zpracování osobních údajů bude řídit GDPR.

Obecní úřad Chýně považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součástí svých závazků nejen vůči svým zaměstnancům, ale také vůči všem občanům této obce  i fyzickým osobám, o kterých jsou osobní údaje zpracovávány. 

Obecní úřad Chýně prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu GDPR a zásadami pro zpracování osobních údajů, zpracovává údaje pro určité, výslovně vyjádřené účely a v nezbytném rozsahu. Pro dosažení tohoto účelu Obecní úřad Chýně přijal technická a organizační opatření k zajištění dostatečné úrovně zabezpečení ochrany osobních údajů. 

Obecní úřad Chýně s účinností od 24.5.2018 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude poskytovat informace a poradenství v oblasti GDPR a bude monitorovat soulad s GDPR. 

Kontakt na pověřence

Mgr. Jiří Švejnoha, DiS.
mobil: + 420 603 193 231
email: svejnoha@aksvejnoha.cz

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz