Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

op mvcr

Kdo ještě může mít občanský průkaz?

OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. OP lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

V současnosti se vydávají tyto typy OP:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,
 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, 
 • v souvislosti s výkonem volebního práva, ztrátou, odcizením, poškozením nebo zničením občanského průkazu, v případě vydaný občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství - občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typ „blesk“).

Pro vydání OP není potřeba žádná žádost, vše se vyplňuje na místě! Občanské průkazy pro občany Chýně vyřizuje pracoviště městského úřadu Černošice Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1.patro a to v úřední hodiny:

pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin 

Pro ulehčení a zkrácení čekací doby doporučujeme využít objednávací systém zde.

Co se předkládá při vydání OP:

 1. Dětský OP (do 15 let) – platnost 5 let
  Žadatelem je zákonný zástupce, dítě musí být přítomno z důvodu snímání podoby. Žádost se vyřizuje do 30 dnů.
  rodný list dítěte
  OP rodiče (popřípadě cestovní pas)
  50,- Kč na uhrazení správního poplatku

 2. První OP pro občana po dovršení 15 let – platnost 10 let
  V případě podání žádosti před dovršením 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce, který předkládá svůj OP nebo cestovní pas. Žádost se vyřizuje do 30 dnů
  rodný list
  cestovní pas nebo doklad o státním občanství ČR (Nemá-li žadatel takový doklad, ověří státní občanství ČR obecní úřad u kterého občan podává žádost).
  bez poplatku

 3. Výměna OP při skončení platnosti
  Žádost se vyřizuje do 30 dnů
  stávající OP
  bez poplatku (pouze pokud se nejedná o tzv. dětský OP)

 4. Výměna OP z důvodu změny místa trvalého pobytu a změny stavu
  Žádost se vyřizuje do 30 dnů
  stávající OP
  potvrzení o změně místa trvalého pobytu vydané příslušnou ohlašovnou nebo potvrzení o změně stavu vydané příslušnou matrikou nebo rozsudek soudu v případě rozvodu
  bez poplatku

 5. Výměna OP z důvodu ztráty, odcizení či zničení
  Žádost se vyřizuje do 30 dnů
  potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matrikou na základě ohlášení ztráty nebo odcizení)
  další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem
  100,- Kč na uhrazení správního poplatku

 6. OP vydávaný ve zkrácené lhůtě do 15 dnů a s omezenou dobou platnosti – tzv. „blesk“
  2x fotografie
  potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matrikou na základě ohlášení ztráty či odcizení)
  další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem vyplněnou žádost
  100,- Kč na uhrazení správního poplatku

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz